SGLT-2 INHIBITORIŲ TAIKYMAS NE TIK MAŽINTI GLIKEMIJĄ IR SU TUO SUSIJUSIOS KOMPLIKACIJOS RIZIKĄ

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie SGLT-2 inhi­bitorių grupės vaistų klinikinį poveikį, naudojimą gydyti ne diabetu sergančius pacientus ir specifinę su jų varto­jimu susijusią komplikaciją. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse, atrinktos publikacijos nuo 2020 iki 2022 metų. Rezul­tatai parodė, jog SGLT-2 inhibitoriai…

DIABETINĖS PĖDOS GYDYMO GALIMYBĖS PO REVASKULIARIZACIJOS

Viljamas Sipavičius, Gabrielė Čypaitė, Zigmantas Urniežius Abstract Diabetinė pėdos opa (DPO) yra viena dažniausių ir labiausiai gyvenimo kokybę sunkinančių cukrinio diabeto komplikacijų. DPO infekcija yra pagrindinė priežastis, lemianti netraumines apatinių galūnių amputacijas. Šiuolaikinis diabetinės pėdos gydymas vaistais nuolatos tobulėja, tačiau pagrindinis gydymo metodas vis dar išlieka operacinis. Laisvojo lopo panaudojimas ir revaskuliarizacija defekto vietoje leidžia…

INSULINO TERAPIJOS SUKELIAMA ODOS LIPODISTROFIJA

Kotryna Sedleckaitė Abstract Insulino sukelta lipoatrofija ir lipohipertrofija yra derma­tologinės insulino terapijos komplikacijos. Lipoatrofija vis rečiau pasireiškia atsiradus naujesniems insulino ana­logams, vyrauja lipohipertrofija, kuri pasitaiko dažnai. Šias komplikacijas sukeliantys veiksniai susiję su diabeto trukme, insulino injekcijų skaičiumi, adatų ir švirkštimo priemonių pakartotiniu naudojimu. Geriausios insulino sukeltos lipohipertrofijos prevencinės ir terapinės strate­gijos yra injekcijos vietų keitimas…