SGLT-2 INHIBITORIŲ TAIKYMAS NE TIK MAŽINTI GLIKEMIJĄ IR SU TUO SUSIJUSIOS KOMPLIKACIJOS RIZIKĄ

Justas Bakutis Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie SGLT-2 inhi­bitorių grupės vaistų klinikinį poveikį, naudojimą gydyti ne diabetu sergančius pacientus ir specifinę su jų varto­jimu susijusią komplikaciją. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse, atrinktos publikacijos nuo 2020 iki 2022 metų. Rezul­tatai parodė, jog SGLT-2 inhibitoriai…

NUO ARTERIOVENINĖS JUNGTIES TROMBOZĖS IKI SPONDILODISCITO: KLINIKINIO ATVEJO ANALIZĖ

Gabija Baldauskaitė, Ugnė Janonytė, Sondra Kybartienė-Mačiulaitė Abstract Pasaulyje didėja sergančiųjų lėtine inkstų liga skaičius, todėl vis dažniau susiduriama su šia sveikatos būkle ir jos gydymo sukeltomis komplikacijomis. Neretai pakaitine inkstų terapija gydomi pacientai hospitalizuojami dėl įvairių infekcijų, tarp kurių pasitaiko ir retai klinikinėje praktikoje sutinkamų atvejų. Straipsnyje aptariama spon­dilodiscito etiologija, rizikos veiksniai, diagnostika ir gydymas,…