Julija Kondrotaitė

Abstract

Paroksizminė naktinė hemoglobinurija (PNH) yra reta nepiktybinė hematologinė liga, kuri pasižymi hemoglo­binurija, anemija ir tromboziniais įvykiais. Dažniausi pa­cientų skundai yra nuovargis, silpnumas, galvos ir pilvo skausmai, šlapimo spalvos pokyčiai bei vidaus organų funkcijos sutrikimai. Liga diagnozuojama remiantis pe­riferinio kraujo tėkmės citometrija, nustačius glikozil-fosfatidilinozitolio (toliau – GPI) inkaro jungiamų pavir­šiaus baltymų deficitą. Pagrindinis gydymo būdas yra su anti-C5 antikūnais, kurie blokuoja komplemento sistemą, taip slopindami hemolizę. Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinę literatūrą ir apžvelgti PNH klinikinę išraišką, diagnostiką ir gydymą.

Keyword(s): paroksizminė naktinė hemoglobinurija, klinikinė išraiška, diagnostika, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.125
Full Text: PDF

Back