SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS LIGONINĖJE POKYČIAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR KARANTINO DĖL COVID-19 METU NEPAGEIDAUTINŲ ĮVYKIŲ ASPEKTU: ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Henrieta Janušonytė Santrauka Sveikatos priežiūros kokybė ligoninėse ir vienas jos žymenų – nepageidautini įvykiai (kiekis, spektras, pasekmės) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl Covid-19 metu gali skirtis nuo būklės ikiepideminiu laikotarpiu. Tyrimo tikslas – įvertinti nepageidautinų įvykių ligoninėje pokyčius ir jų įtaką sveikatos priežiūros kokybei valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino dėl…

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĖS IR TINKAMUMO POKYČIAI KARANTINO DĖL COVID-19 EPIDEMIJOS METU: PACIENTŲ NUOMONĖ IR VERTINIMAS (ATVEJO ANALIZĖ)

Vinsas Janušonis Santrauka Sveikatos priežiūros kokybė karantino metu, įvertinta įvairiais aspektais, gali skirtis nuo buvusios iki epideminio laikotarpio. Karantino metu keičiasi ir pacientų, ir medikų elgsena. Darbo tikslas – įvertinti pacientų nuomonę dėl sveikatos priežiūros kokybės, jos skirtumų ir pokyčių COVID-19 karantino metu. Atliekant tyrimą, analizuotos skirtingų šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti pacientai, įvairiais laikotarpiais…

ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGOMIS SERGANČIŲ PACIENTŲ POŽIŪRIS Į TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ

Edita Slušnienė, Sigutė Norkienė, Urtė Norkutė-Macijauskė Santrauka Pacientų požiūriui įtakos daro daug veiksnių, todėl šio darbo tikslas – išanalizuoti pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis (ŠKL), požiūrį į teikiamų paslaugų kokybę. Tikslui pasiekti taikyta mokslinės literatūros analizė ir kiekybinio tyrimo metodas. Naudotas klausimynas pacientų pasitenkinimui ligoninėje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vertinti. Tyrimo rezultatai parodė, kad…

PACIENTŲ CHARAKTERISTIKŲ ĮTAKA LIGONINĖS CHARAKTERISTIKŲ VERTINIMUI: TARPUSAVIO SĄVEIKA IR PRIKLAUSOMYBĖ

Vinsas Janušonis Santrauka Paciento charakteristikos turi sąsajų su ligoninės charakteristikų ir sveikatos priežiūros proceso vertinimu. Darbo tikslas – nustatyti pacientų charakteristikų įtaką ligoninės charakteristikų vertinimui bei jų tarpusavio priklausomybę. Atliekant tyrimą, analizuotos skirtingų šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi įvairiose Lietuvos ligoninėse. Respondentai vertino tam tikras ligoninių charakteristikas. Šiame darbe atskleista pacientų socialinių-demografinių charakteristikų…