VAISIAUS BŪKLĖS STEBĖJIMAS GIMDYMO METU: KLINIKINĖ PRAKTIKA

Linas Rovas Santrauka Kardiotokografija (KTG ) − vaisiaus širdies ritmo užra­šymas ir interpretavimas vis dar išlieka iššūkiu akuše­riams ginekologams ir akušeriams. Vaisiaus fiziologijos supratimas ir KTG vertinimas, pagrįstas vaisiaus fizio­logijos ir patofiziologijos supratimu, leistų geriau inter­pretuoti KTG pakitimus ir priimti teisingus sprendimus. Skiriant gimdyvei infuzo- ar deguonies terapiją, reikėtų atidžiau vertinti šių vaisiaus būklės gerinimo…

ATSPARUMO NELAIMĖMS DIDINIMO GALIMYBĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KONTEKSTE

Birutė Paulikienė Santrauka Straipsnyje plėtojama nelaimėms atsparios asmens svei­katos priežiūros įstaigos koncepcija. Sisteminės ir lygi­namosios mokslinės literatūros turinio analizės metodų pagalba siekiama atskleisti mokslinėje literatūroje var­tojamą nelaimėms atsparios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sampratą bei identifikuoti atsparumą didinan­čias priemones. Ligoninių atsparumas vertinamas kaip dvejopas gebėjimas: išlaikyti funkcionalumą ir atkurti pajėgumus po ekstremalaus įvykio sukeltų nuostolių. Nustatyta,…

SKYDLIAUKĖS OPERACIJŲ DINAMIKA COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU

Vitalijus Eismontas, Arūnas Pangonis, Vitalija Nutautienė, Oleg Aliošin, Vytenis Punys, Arvydas Martinkėnas, Narimantas Evaldas Samalavičius, Vinsas Janušonis Santrauka Žinoma, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu kai kurių operacijų skaičius sumažėjo apie 30 procentų. Klinikinėje praktikoje dažnai pastebima šiuo laikotarpiu užleisto, pažengusio, išplitusio vėžio atvejų. Šio tyrimo metu norėjome išsiaiškinti, kokią įtaką skydliaukės chirurgijai turėjo COVID-19 pandemijos laikotarpis.…

PERIFERINIO VENOS KATETERIO KANIULĖS LŪŽIS: KLINIKINIS ATVEJIS IR LITERATŪROS APŽVALGA

Rasa Zakarienė Santrauka Periferinio venos kateterio lūžis praktikoje labai retai pasitaikantis atvejis, galintis sukelti daug įvairių kompli­kacijų (nepageidaujamų įvykių) ir problemų, susijusių su paciento sveikatos būkle, didinančia sveikatos priežiūros išlaidas. Išsamios statistinės analizės, pateikiančios lūžių etiologiją bei nuoseklias rekomendacijas, kurios padėtų išvengti klaidų šią procedūrą atliekantiems darbuotojams, nėra. Literatūroje apsiribojama ataskaitomis apie lūžusios kateterio kaniulės…

INDOCIANO ŽALIOJO FLUORESCENCIJA KOLOPROKTOLOGIJOJE. METODO APŽVALGA IR PIRMOSIOS PATIRTIES KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE PRISTATYMAS

Albinas Tamošiūnas, Oleg Aliošin, Algirdas Šlepavičius, Narimantas Evaldas Samalavičius Santrauka Indociano žaliojo fluorescencija domina įvairių sričių chirurgus kaip galimybė tiksliau operacijos metu įvertinti kraujotaką bei rasti sarginius limfmazgius. Kolorektalinių pacientų sarginių limfmazgių paieška kol kas naudotina tik mokslinių studijų rėmuose, nes optimali metodika nenustatyta ir reikšmė dar nežinoma. Tuo tarpu kraujo­takos vertinimas atrodo gana perspektyviai:…

KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS PATIRTIS, GYDANT TIESIOSIOS ŽARNOS FISTULES

Oleg Aliošin, Vitalijus Eismontas, Agnė Čižauskaitė, Narimantas Evaldas Samalavičius Santrauka Išangės fistulė yra viena iš pagrindinių gerybinių tiesio­sios žarnos ligų. Anatomiškai tai yra kanalas, jungiantis išangę su perianaline oda, dažniausiai atsirandantis po pūlingos infekcijos išangės srityje ir kartais reikalau­jantis chirurginio gydymo. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje atlikta unicentrinė retrospektyvinė duomenų analizė, į kurią buvo įtraukti pacientai, kuriems…

NEĮPRASTOS LOKALIZACIJOS METASTAZĖS KAULUOSE PACIENTUI, SERGANČIAM IŠPLITUSIU TIESIOSIOS ŽARNOS VĖŽIU: KLINIKINIS ATVEJIS

Nemira Jurkienė, Algimantas Šimkaitis, Mindaugas Gvazdaitis, Ilja Rudoj, Loreta Radvinskienė, Asta Poškienė, Alvydas Česas, Aista Plieskienė Santrauka Storosios žarnos vėžys retai metastazuoja į kaulus. Kau­linės metastazės dažniau nustatomos sergantiesiems tie­siosios žarnos vėžiu, išplitusiu į regioninius limfmazgius, turintiems metastazių kituose organuose, dažniausiai plaučiuose. Ne tik storosios žarnos vėžio, bet ir kitų na­vikų atvejais kaulinių metastazių dažniausiai…

GALVOS SMEGENŲ METASTAZIŲ STEREOTAKSINĖS RADIOTERAPIJOS PRADINĖ PATIRTIS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE: KLINIKINIS ATVEJIS

Aista Plieskienė, Aurimas Krauleidis Santrauka Galvos smegenų metastazės klinikinėje praktikoje di­agnozuojamos dažniau nei kiti piktybiniai galvos sme­genų navikai. Ilgą laiką visų galvos smegenų švitinimas buvo galvos smegenų metastazių gydymo standartas. Kognityvinių funkcijų sutrikimas po spindulinės terapi­jos lėmė, kad per pastaruosius dešimtmečius ieškoma visų įmanomų neurochirurginių ir naujų radioterapinių galimybių, siekiant išvengti galvos smegenų švitinimo šalutinio…

KAIRIOSIOS KRŪTIES RADIOTERAPIJA, TAIKANT KVĖPAVIMO KONTROLĘ: PRADINĖ PATIRTIS KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖJE LIGONINĖJE

Aista Plieskienė, Aurimas Krauleidis Santrauka Ilgametė perspektyvi stebėsena įrodė, kad konvencinė kairiosios krūties radioterapija didina širdies ligų riziką. Nuo individualios pacientės anatomijos priklauso, kiek priekinės širdies sienos ir kairiosios vainikinės arterijos priekinės tarpskilvelinės šakos radioterapijos metu pa­tenka į švitinimo lauką, atliekant įprastinę konforminę 3D radioterapiją. Tyrimo tikslas − įvertinti dozes kritiniams organams, skiriant šiuolaikinę radioterapiją…

MEDICINOS DARBUOTOJŲ PRIEŠINIMOSI E. SVEIKATOS PASLAUGŲ DIEGIMUI IR PLĖTRAI MAŽINIMAS

Gintautas Virketis, Gintarė Kazlauskė Santrauka Sveikatos priežiūros organizaciniai pokyčiai neįsivaiz­duojami be e. sveikatos technologinės pažangos. Jie yra sėkmingesni, kai kuo daugiau sveikatos priežiūros spe­cialistų jaučiasi pasiruošę pokyčiams, pripažįsta poky­čio vertę ir kuo mažiau yra besipriešinančių pokyčiams. Tyrimo tikslas – išanalizuoti stacionarinės asmens svei­katos priežiūros įstaigos (ASPĮ) specialistų požiūrį į prie­šinimąsi mažinančius veiksnius ir priemones, diegiant…

PACIENTŲ INFORMUOTUMAS APIE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PREVENCIJOS PROGRAMĄ

Sigitas Griškonis, Diana Šopagienė, Birutė Strukčinskienė, Grėta Mišeikytė, Vaiva Selevičienė, Ineta Pačiauskaitė, Emilija Griškonytė, Aistė Jeriomenkaitė, Dmitrij Aleksandrov Santrauka Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė mirties priežastis Lietuvoje ir pasaulyje. Šiuolaikinės medicinos tikslas – ligų profilaktika ir sveikatos stiprinimas, kurie pasiekiami ugdant sveiką gyvenseną. Širdies ligų profi­laktika pradedama dar nesergant šiomis ligomis, esant didelei…

COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI IR JOS KOKYBEI LIGONINĖSE: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR ATVEJO ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė Santrauka Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse – pagrindi­nis sveikatos priežiūros sistemų veiklos tikslas. Jis tampa dar aktualesnis COVID-19 pandemijos metu. Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir pande­mijos laikotarpiais ligoninėse. Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių moks­linės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi ikikovidi­niu…