Vinsas Janušonis, Gaivilė Kasap, Henrieta Janušonytė

Santrauka

Sveikatos priežiūros kokybė, ypač ligoninėse – pagrindi­nis sveikatos priežiūros sistemų veiklos tikslas. Jis tampa dar aktualesnis COVID-19 pandemijos metu.

Tyrimo tikslas – apžvelgti, įvertinti ir palyginti sveikatos priežiūros kokybę iki COVID-19 pandemijos ir pande­mijos laikotarpiais ligoninėse.

Atliekant tyrimą, analizuotos įvairių šalių autorių moks­linės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi ikikovidi­niu ir pokovidiniu laikotarpiais ligoninėje. Respondentai vertino sveikatos priežiūros ligoninėje kokybę.

Nustatyta, kad daugelio šalių ligoninėse sveikatos prie­žiūros kokybė COVID-19 pandemijos metu pablogėjo. Pagal kai kuriuos rodiklius sveikatos priežiūros kokybė, pacientų nuomone, kiek pablogėjo ir tirtoje ligoninėje. Absoliuti dauguma pacientų sveikatos priežiūros kokybę tiek ikikovidiniu, tiek COVID-19 pandemijos metu ligo­ninėje vertino gerai ir labai gerai.

Raktiniai žodžiai: sveikatos priežiūra, sveikatos priežiūros kokybė, COVID-19 pandemija, ligoninė.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.225
Pilnas tekstasPDF

Back