Vinsas Janušonis

Santrauka

Paciento charakteristikos turi sąsajų su ligoninės charakteristikų ir sveikatos priežiūros proceso vertinimu. Darbo tikslas – nustatyti pacientų charakteristikų įtaką ligoninės charakteristikų vertinimui bei jų tarpusavio priklausomybę. Atliekant tyrimą, analizuotos skirtingų šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti pacientai, gydęsi įvairiose Lietuvos ligoninėse. Respondentai vertino tam tikras ligoninių charakteristikas. Šiame darbe atskleista pacientų socialinių-demografinių charakteristikų įtaka ligoninės charakteristikų vertinimui. Nustatyta, kad palankiausiai respondentų vertinamos ligoninės charakteristikos (gydytojų ir slaugytojų kvalifikacija, sveikatos priežiūros kokybė ir tinkamas medikų bendravimas su pacientais) nepriklausė nuo pacientų charakteristikų.

Raktiniai žodžiai: ligoninės charakteristikos, pacientų charakteristikos, sveikatos priežiūros kokybė.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.083
Pilnas tekstasPDF

Back