PRIKLAUSOMYBĖS NUO TABAKO MEDIKAMENTINIS GYDYMAS

Viktor Migunov Santrauka Šiuo metu egzistuoja keletas vaistų, skirtų gydyti priklau­somybę nuo tabako. Šie vaistai mažina nikotino absti­nencijos požymius, nikotino teikiamą malonumo pojūtį arba simuliuoja jo poveikį. Dėl sudėtingo priklausomybės nuo nikotino mechanizmo ir individo metabolinių savy­bių gydymas gali būti sudėtingas ir reikalauti atitinkamų medikamentų kombinacijų. Tyrimo tikslas – remiantis naujausių publikacijų duo­menimis, apžvelgti priklausomybės…

RŪKYMAS IR JO SĄSAJA SU IŠSILAVINIMO LYGIU BEI GAUNAMOMIS PAJAMOMIS

Lukas Žukauskas, Jonas Kairys, Donatas Austys, Valerij Dobrovolskij Santrauka Tyrimo tikslas. Nustatyti rūkymo įpročius ir jų sąsają su asmens išsilavinimo lygiu bei gaunamomis pajamomis. Tyrimo uždaviniai. 1. Įvertinti respondentų rūkymo įpro­čius. 2. Išanalizuoti respondentų nuomonę į rūkymą ir jo poveikį sveikatai. 3. Išanalizuoti rūkymo sąsają su asmens išsilavinimo lygiu ir gaunamomis pajamomis. Tyrimo metodai. Pasitelkiant…

FARMACINĖS PASLAUGOS POREIKIO RŪKYMO METIMO ATVEJU ANALIZĖ

Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė, Aurimas Galkontas, Regina Motienė Santrauka Visame pasaulyje aktuali tabako gaminių vartojimo problema. Tabako vartojimas paplitęs įvairaus amžiaus žmonių grupėse. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2020 metais pateikti duomenys atskleidžia, kad lėtinių neinfekcinių ligų sukeltos mirtys glaudžiai susijusios su gyventojų elgesio rizikos veiksniais, tokiais kaip nevisavertė mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas, žalingas tabako gaminių ir alkoholio…

RŪKYMO IR ŠIZOFRENIJOS RYŠYS: PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS

Giedrius Šėmys Santrauka Rūkymas daro didžiulį neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir yra ypač paplitęs tarp įvairiomis psichikos ligomis sergančių asmenų. Egzistuoja nemažai teorijų, bandančių paaiškinti rūkymo ir šizofrenijos sąsają, tačiau kol kas nenustatytos tikslios priežastys, paaiškinančios šį ryšį. Manoma, kad rūkymo paplitimą tarp šizofrenija sergančių asmenų didina genetiniai, aplinkos bei socialiniai veiksniai. Rūkymo sukeliama žala…

KAITINAMOJO TABAKO POVEIKIS SVEIKATAI BEI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMAI

Pranas Šerpytis, Audrė Alonderytė, Robertas Stasys Samalavičius, Robertas Badaras Santrauka Neigiama rūkymo įtaka sveikatai ne kartą buvo aprašyta įvairiuose tyrimuose. Rūkymas yra viena pagrindinių išvengiamos mirties priežasčių, todėl vis didesnis dė­mesys skiriamas jo modifikavimui. Atsižvelgiant į rū­kymo žalą, siūloma įprastines cigaretes keisti mažiau kenksmingomis. Viena iš siūlomų alternatyvų − kaitina­mojo tabako įrenginiai, kurie kaitina tabaką…

11-12 KLASIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMAS IR RŪKYMAS

Olga Ubartienė, Genė Šurkienė Santrauka Sveikatos raštingumas – svarbi ir dar mažai tyrinėta visuomenės sveikatos sritis. Ribotas sveikatos raštingumas susijęs su blogesne sveikatos būkle ir didesnėmis sąnaudomis. Paauglystės laikotarpiu susiformavusi sveikatos elgsena turi įtakos suaugusiųjų sveikatos rezultatams, todėl svarbu plėtoti ir vertinti visuomenės sveikatos intervencijas, kurios skatintų geresnį paauglių ir jaunimo sveikatos informacijos supratimą ir…