Birutė Pockevičiūtė-Tarasovė, Aurimas Galkontas, Regina Motienė

Santrauka

Visame pasaulyje aktuali tabako gaminių vartojimo problema. Tabako vartojimas paplitęs įvairaus amžiaus žmonių grupėse. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2020 metais pateikti duomenys atskleidžia, kad lėtinių neinfekcinių ligų sukeltos mirtys glaudžiai susijusios su gyventojų elgesio rizikos veiksniais, tokiais kaip nevisavertė mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas, žalingas tabako gaminių ir alkoholio vartojimas. Ferreira de Almeida ir kt. (2021) nuomone, svarbi farmacijos specialistų veikla sprendimo mesti rūkyti priėmimui. Visuomenės vaistinėse gyventojai nuolat informuojami apie tabako gaminių žalą organizmui ir pasyvaus dūmų poveikio riziką sveikatai. K. Thomson ir kt. (2019) teigia, kad visuomenės vaistinės yra strategiškai svarbios, teikiant farmacinę paslaugą, susijusią su rūkymo metimu. Farmacijos specialistai, teikdami gyventojams farmacinę paslaugą, gali padėti sėkmingai atsisakyti tabako gaminių vartojimo. Farmacijos specialistų farmakologinės žinios padeda metančiajam rūkyti išsirinkti priimtiniausią nereceptinį vaistinį preparatą (nikotino pakaitalą), kuris sumažintų potraukį rūkyti. Aktualu atskleisti farmacijos specialistų farmacinės paslaugos rūkymo metimo atveju poreikį. Tyrimo objektas – farmacinės paslaugos teikimo poreikis rūkymo metimo atveju. Tyrimo tikslas – atskleisti respondentų nuomonę apie farmacinės paslaugos poreikį rūkymo metimo atveju. Empirinio tyrimo metu atskleista, kad gyventojai rūkymo metimo atveju dažniausiai pasirenka farmacijos specialistų teikiamą farmacinę paslaugą visuomenės vaistinėse. Farmacijos specialistų profesinės žinios bei gebėjimas įtikinti motyvuoja atsisakyti žalingo įpročio. Tik maža dalis apklaustųjų mano, kad farmacinės paslaugos teikimas neturi įtakos rūkymo atsisakymui. Empirinio tyrimo metu nustatytas labai stiprus teigiamas koreliacinis ryšys tarp farmacinės paslaugos teikimo norintiems atsisakyti rūkymo ir gyventojų pasitikėjimo farmacijos specialistų asmeninėmis savybėmis ir profesinėmis žiniomis. Tyrimo metu atskleista, kad farmacijos specialistų gebėjimas motyvuoti gyventojus atsisakyti rūkymo, padeda pradėti ir pabaigti rūkymo metimui reikalingų vaistų kursą.

Raktiniai žodžiai: farmacijos specialistai, farmacinė paslauga, rūkymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.218
Pilnas tekstasPDF

Back