Pranas Šerpytis, Audrė Alonderytė, Robertas Stasys Samalavičius, Robertas Badaras

Santrauka

Neigiama rūkymo įtaka sveikatai ne kartą buvo aprašyta įvairiuose tyrimuose. Rūkymas yra viena pagrindinių išvengiamos mirties priežasčių, todėl vis didesnis dė­mesys skiriamas jo modifikavimui. Atsižvelgiant į rū­kymo žalą, siūloma įprastines cigaretes keisti mažiau kenksmingomis. Viena iš siūlomų alternatyvų − kaitina­mojo tabako įrenginiai, kurie kaitina tabaką žemesnėje temperatūroje [1], todėl kinta kenksmingų medžiagų koncentracija ir cheminių medžiagų sudėtis. Šio ty­rimo tikslas – atlikti ne vėlesnių nei 5 metų moksli­nių šaltinių, nagrinėjančių kaitinamojo tabako poveikį sveikatai bei širdies ir kraujagyslių sistemai, analizę. Atrinktos ir išanalizuotos 24 publikacijos. Kaitinamojo tabako aerozolyje yra 50-90 proc. mažiau kenksmingų ir potencialiai kenksmingų medžiagų [2]. Mažesnėje temperatūroje susidaro mažesnis anglies monoksido kiekis, o karboksihemoglobino koncentracija kraujyje sumažėja perpus [3]. Biologiniai žymenys, reaguojantys į kenksmingas ir potencialiai kenksmingas medžiagas, kurios išsiskiria įprastinių cigarečių rūkymo metu, žen­kliai sumažėja, pakeitus jas kaitinamuoju tabaku [4]. Nikotino kiekis tiek išsiskiriančiuose dūmuose, tiek žmogaus organizme, vartojant kaitinamojo tabako ga­minius ar įprastines cigaretes, yra panašus [5]. Rūky­mas daro įtaką ne tik rūkančiam asmeniui, bet ir aplin­kiniams. Pasyvusis rūkymas didina riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Naudojant kaitinamojo tabako įrenginius, galima sumažinti potencialiai kenksmingų išsiskiriančių medžiagų kiekį [6]. Kaitinamojo tabako alternatyva galėtų būti svarstoma kaip mažiau kenks­mingas sveikatai rūkymo būdas asmenims, kuriems sunku mesti rūkyti įprastines cigaretes [7].

Raktiniai žodžiai: tabakas, rūkymas, kaitinamasis tabakas, kaitinamojo tabako gaminiai, širdies ir kraujagyslių sistema.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.146
Pilnas tekstasPDF

Back