PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ MITYBOS ĮPROČIAI

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Vytenis Drungilas, Ramunė Miliauskė, Rimantas Stukas, Albertas Barzda Santrauka Tikslas. Ištirti ir įvertinti pagyvenusių (65–75 m.) Lie­tuvos gyventojų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rug­sėjo–gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu buvo ištirti ir įvertinti 337 pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai. Apklausa buvo anoniminė, jokios respondentą identifikuoti…

KŪNO MASĖS INDEKSAS, JO SĄSAJOS SU AMŽIUMI IR GAUNAMOMIS PAJAMOMIS

Viktorija Timčenkaitė, Jonas Kairys, Jelena Kutkauskienė, Donatas Austys, Valerij Dobrovolskij Santrauka Tyrimo tikslas − ištirti, kokią įtaką KMI turi amžius ir gaunamos pajamos. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti KMI sąsajas su amžiumi. 2. Įvertinti KMI sąsajas su gaunamos pajamomis. Tyrimo metodai. Tiriamųjų imtį sudarė 20-64 metų am­žiaus 382 respondentai iš Panevėžio miesto savivaldybės. Respondentų klausimyne buvo…

TĖVŲ ŽINIOS APIE IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ BURNOS SVEIKATĄ

Gabrielė Martinėlytė, Ingrida Vasiliauskienė, Sandra Petrauskienė Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti tėvų žinias apie jų vaikų, lankančių lopšelį-darželį, burnos sveikatai įtaką daran­čius veiksnius. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2020 metų vasa­rio mėnesį. Žinios tirtos tėvų, kurių iki šešerių metų vai­kai lanko Kauno lopšelį-darželį „Žvangutis“ ir Rokiškio lopšelį-darželį „Nykštukas“. Tyrime dalyvavo 120 tėvų. Tyrimo metodas –…

SUAUGUSIŲ IR PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽINIOS APIE MITYBĄ

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Dovilė Krikštaponytė, Vytenis Drungilas, Albertas Barzda Santrauka Tikslas. Ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu buvo ištirtos ir įvertintos 2910 suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą. Apklausa anoniminė, analizuojami tik…

LIETUVOS GYVENTOJŲ INFORMACIJOS APIE MITYBĄ ŠALTINIAI IR JŲ PASIRINKIMUI ĮTAKĄ DARANTYS VEIKSNIAI

Žymantas Žandaras, Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas, Rūta Maceinaitė, Rokas Arlauskas Santrauka Daugelio Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai neatitinka sveikatos mitybos rekomendacijų. Sveikatai nepalankūs mitybos įpročiai gali būti siejami su patikimos ir moksliniais tyrimais pagrįstos informacijos stoka. Ši informacija įvairiomis priemonėmis (internetu, per televiziją, radiją ir kt.) gali būti perduodama gyventojams. Tik žinant, kokius informacijos apie mitybą…

LIETUVOS GYVENTOJŲ POŽIŪRIS Į MAISTO ŽENKLINIMĄ

Rimantas Stukas, Rokas Arlauskas, Valerij Dobrovolskij, Donatas Austys, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Santrauka Maisto ženklinimas vartotojui gali suteikti daug informacijos apie produktą, tik svarbu tą informaciją perskaityti ir teisingai suprasti. Tuomet maisto produkto pasirinkimas bus teisingas, o mityba sveikesnė ir visavertiškesnė. Tyrimo tikslas – nustatyti, koks Lietuvos gyventojų požiūris į maisto etiketėse pateikiamą informaciją. Tyrimo…