Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Dovilė Krikštaponytė, Vytenis Drungilas, Albertas Barzda

Santrauka

Tikslas. Ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu buvo ištirtos ir įvertintos 2910 suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą. Apklausa anoniminė, analizuojami tik apibendrinti duomenys. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS Statistics 18.0 statistinių duomenų analizės paketu. Nustatyta, kad tik 10 proc. apklaustųjų žino, kad rekomenduojama vaisių ir daržovių vartoti 5 ir daugiau porcijų per dieną; tik trečdalis žino, kad mažiausiai rekomenduojama vartoti sočiųjų riebalų ir kad transriebalų (riebalų rūgščių transizomerų) būna iš dalies hidrintuose augaliniuose riebaluose. Tik kas antras gyventojas žino, kad šviežiai spaustų sulčių maistingumas neatitinka tokio pat kiekio šviežių vaisių maistingumo ir kad didžiausias kalcio kiekis yra piene. 80,1 proc. gyventojų žino, kad sveikatai palankesnė yra viso grūdo duona, o apie 60 proc. Teisingai atsakė, kad rekomenduojama vartoti liesesnius pieno produktus. Tik 42,4 proc. gyventojų teisingai atsakė, kad ,,Rakto skylutės“ simbolis žymi sveikatai palankesnius maisto produktus.

Išvada. Ne visų suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą yra pakankamos; geresnėmis žiniomis apie mitybą pasižymi moterys, jaunesnio amžiaus bei aukštąjį išsilavinimą įgiję respondentai.

Raktiniai žodžiai: suaugusieji, pagyvenę, žinios, mityba, maisto produktai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.058
Pilnas tekstasPDF

Back