Žymantas Žandaras, Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas, Rūta Maceinaitė, Rokas Arlauskas

Santrauka

Daugelio Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai neatitinka sveikatos mitybos rekomendacijų. Sveikatai nepalankūs mitybos įpročiai gali būti siejami su patikimos ir moksliniais tyrimais pagrįstos informacijos stoka. Ši informacija įvairiomis priemonėmis (internetu, per televiziją, radiją ir kt.) gali būti perduodama gyventojams. Tik žinant, kokius informacijos apie mitybą šaltinius yra linkusios rinktis įvairios sociodemografinės grupės, galima nukreipti trūkstamą informaciją reikiama linkme ir suteikti reikalingų žinių. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos gyventojų informacijos apie mitybą šaltinius bei jų pasirinkimui įtaką darančius veiksnius. Tyrimo metu apklausti 1007 18–75 metų Lietuvos gyventojai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pasikliautinieji intervalai (PI). Nustatant veiksnius, galimai darančius įtaką gyventojų informacijos apie mitybą šaltinių pasirinkimui, sudaryti logistinės regresijos modeliai, gauti pakoreguoti šansų santykiai, apskaičiuoti jų 95 proc. PI. Didžiausia Lietuvos gyventojų dalis gavo daugiausia informacijos apie mitybą iš interneto (58,6 proc.) bei radijo ir televizijos (47,2 proc.), o mažiausia – iš laikraščių ir žurnalų (16,5 proc.) bei maisto produktų etikečių ir pakuočių (18,8 proc.). Interneto, kaip šaltinio, iš kurio gaunama daugiausia informacijos apie mitybą, pasirinkimas buvo reikšmingai susijęs su išsilavinimu, radijo ir televizijos – su amžiumi, gyvenamąja vieta ir išsilavinimu. Moterys ir jaunesni nei 45 metų gyventojai buvo reikšmingai labiau linkę gauti daugiausia informacijos iš specializuotų leidinių bei maisto produktų pakuočių ir etikečių. Reikšmingai didesnį šansą gauti daugiausia informacijos iš gydytojų, vaistininkų, mitybos specialistų turėjo moterys ir aukštojo išsilavinimo neturintys gyventojai. Laikraščių ir žurnalų, kaip šaltinių, iš kurių gaunama daugiausia informacijos apie mitybą, pasirinkimas buvo reikšmingai susijęs su lytimi, amžiumi, išsilavinimu, gyvenamąja vieta.

Raktiniai žodžiai: mityba, informacijos šaltiniai, informacija apie mitybą.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.030
Pilnas tekstasPDF

Back