JAV ILGAAMŽIŲ SVEIKO SENĖJIMO PRAKTIKOS TAIKYMO GALIMYBĖS SVEIKOS ILGAAMŽYSTĖS PLĖTRAI LIETUVOJE

Inga Cibulskaitė, Faustas Stepukonis Santrauka Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos ilgaamžių sveiko senėjimo veiksnius, siekiant pritaikyti pažangią JAV il­gaamžių patirtį sveikos ilgaamžystės plėtrai Lietuvoje. Medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duo­menys rinkti giluminio pusiau struktūruoto interviu me­todu. Interviu vykdyti 2020 m. lapkričio – 2021 m. sau­sio mėn. dalyvių gyvenamojoje vietoje arba nuotoliniu būdu. Tyrime dalyvavo…

2012-2017 METŲ LAIKOTARPIO LIETUVOS VAIKŲ NEINFEKCINĖS KILMĖS APSINUODIJIMO APLINKYBIŲ IR JĮ SUKĖLUSIŲ MEDŽIAGŲ ANALIZĖ

Diana Sebeščiuk, Genė Šurkienė Santrauka Tikslas. Įvertinti Lietuvos vaikų neinfekcinės kilmės apsinuodijimo atvejų dažnį pagal apsinuodijimo aplinkybes, gydymo baigtį ir apsinuodijimą sukėlusių medžiagų grupes 2012-2017 metų laikotarpiu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Analizei panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ 2012-2017 m. užregistruoti apsinuodijimo atvejų duomenys. Duomenys analizuoti naudojant Microsoft Excel, WinPepi programą, R statistinį paketą.…

NĖŠČIŲJŲ, SERGANČIŲ INTRAHEPATINE CHOLESTAZE, BIOCHEMINIAI KRAUJO RODIKLIAI, NĖŠTUMO UŽBAIGIMO LAIKAS IR NAUJAGIMIŲ SVEIKATOS BŪKLĖ

Elvyra Laugalytė, Ieva Lingytė, Rūta Einikytė, Donatas Austys, Diana Ramašauskaitė Santrauka Intrahepatinė nėščiųjų cholestazė (toliau – INC) – liga, galinti nulemti mažą naujagimio svorį, naujagimio hipoksiją, intrauterinę mirtį. Laiku diagnozavus ir gydant šią ligą, tokių komplikacijų galima išvengti. Svarbūs žymenys, padedantys diagnozuoti ir stebėti INC eigą, yra tulžies rūgščių (toliau – TR) ir aspartataminotransferazių (toliau…