Elvyra Laugalytė, Ieva Lingytė, Rūta Einikytė, Donatas Austys, Diana Ramašauskaitė

Santrauka

Intrahepatinė nėščiųjų cholestazė (toliau – INC) – liga, galinti nulemti mažą naujagimio svorį, naujagimio hipoksiją, intrauterinę mirtį. Laiku diagnozavus ir gydant šią ligą, tokių komplikacijų galima išvengti. Svarbūs žymenys, padedantys diagnozuoti ir stebėti INC eigą, yra tulžies rūgščių (toliau – TR) ir aspartataminotransferazių (toliau – AST) koncentracija kraujo serume. Nėštumo užbaigimas nelaukiant natūralaus gimdymo pradžios yra šių komplikacijų prevencijos priemonė. Tyrimo tikslas – įvertinti INC sirgusių moterų nėštumo trukmės ryšį su naujagimių sveikatos būkle bei biocheminiais nėščiųjų kraujo rodikliais (TR ir AST koncentraciją). Į tyrimą įtraukta 120 INC sergančių nėščiųjų. Duomenys rinkti iš gimdymo istorijų ir vykdant tiriamųjų anketinę apklausą. Vertinti nėščiųjų TR bei AST rodikliai. Naujagimių sveikata vertinta pagal jų svorį ir Apgar skalę. Naujagimiai suskirstyti pagal svorį į 2 kategorijas: per mažo svorio ir normalaus (per didelio svorio naujagimių nebuvo). Kadangi naujagimių, įvertintų pagal Apgar skalę nuo 0 iki 7 balų buvo mažai, optimalus moterų, sergančių INC, gimdymo laikas apskaičiuotas atsižvelgiant į naujagimių svorį ROC (Receiver operating characteristics) kreivės analizės metodu. Pagal optimalią nėštumo trukmę sudarytos 2 nėščiųjų bei jų naujagimių grupės, tarp kurių palyginta TR bei AST koncentracija.
Tyrimo rezultatai atskleidė moterų, sergančių INC, optimalią nėštumo užbaigimo trukmę – 262 dienos (37 sav.+3 d.). Ilgesnė nėštumo trukmė (daugiau nei 262 dienos) dažniau buvo susijusi su nepakankamu naujagimių svoriu (34,1 proc. prieš 4,7 proc.), didesne nei 40 μmol/l TR koncentracija (53,3 proc. prieš 9,8 proc.) ir didesne nei 30 vnt./l AST koncentracija (68,4 proc. prieš 45,0 proc.) (p<0,05). Vertinant Apgar vertes, reikšmingo skirtumo tarp ilgesnės bei trumpesnės nėštumo trukmės atvejų nenustatyta (7 ir mažiau balų pagal Apgar skalę įvertinti 2,4 proc. prieš 1,6 proc., p>0,05). Prieita prie išvados, kad intrahepatine cholestaze sergančių moterų nėštumo užbaigimas po 37 savaičių ir 3 dienų dažniau susijęs su per mažu naujagimių svoriu, nors Apgar vertės tarp anksčiau ir vėliau gimusių naujagimių statistiškai reikšmingai nesiskyrė. Lieka neaišku, ar tikslinga užbaigti nėštumą anksčiau, todėl reikalingi didesnės apimties daugiacentriai tyrimai.

Raktiniai žodžiai: intrahepatinė cholestazė, nėštumas, tulžies rūgštys, naujagimių svoris, Lietuva.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.011
Pilnas tekstasPDF

Back