Rasa Zakarienė

Santrauka

Periferinio venos kateterio lūžis praktikoje labai retai pasitaikantis atvejis, galintis sukelti daug įvairių kompli­kacijų (nepageidaujamų įvykių) ir problemų, susijusių su paciento sveikatos būkle, didinančia sveikatos priežiūros išlaidas. Išsamios statistinės analizės, pateikiančios lūžių etiologiją bei nuoseklias rekomendacijas, kurios padėtų išvengti klaidų šią procedūrą atliekantiems darbuotojams, nėra. Literatūroje apsiribojama ataskaitomis apie lūžusios kateterio kaniulės fragmento lokalizacijos metodus, mi­gracijos aspektus, embolizacijos pavojus bei chirurginį pašalinimą. Lūžusi periferinė intraveninė kaniulė ir jos fragmento migracija gali turėti rimtų pasekmių paciento sveikatai, todėl kuo operatyvesnis lūžio ir tikslios loka­lizacijos vietos nustatymas bei skubus pašalinimas yra proceso valdymo pagrindas. Rizikos veiksnių žinojimas, jų įvertinimas, tinkamos kaniulės dūrio vietos parinki­mas, punkcijos bandymų sumažinimas ir periferinio ve­nos kateterio priežiūra gali užkirsti kelią kaniulės lūžiui. Straipsnyje apibendrintai pateikiami įvairūs pastebėjimai dėl periferinio venos kateterio įkišimo bei kaniulės lūžio rizikos veiksnių ir išryškinamas poreikis mokyti darbuo­tojus, dirbančius su periferiniais venos kateteriais.

Raktiniai žodžiai: intraveninė punkcija, periferinis venos kateteris, kaniulė, lūžis, fragmentas, migracija, rizika.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.233
Pilnas tekstasPDF

Back