Lietuvos priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa (LPLVADP) 2006-2010 m.: paslaugų teikimo tendencijos

Robertas Adomaitis Santrauka Tyrimo tikslas – išnagrinėti Lietuvos vyrų dalyvavimą priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje (LPLVADP) atsižvelgiant į jų amžių, nes šis rodiklis yra svarbus tiek prognozuojant vyrų tikimybę sirgti priešinės liaukos (prostatos) vėžiu, tiek galimybę sulaukti geresnių gydymo rezultatų anksti nustačius ir pradėjus gydyti kliniškai reikšmingą ligą. Buvo išanalizuoti 2006-2010 metų duomenys apie…

KVAPAI KAIP GYVENIMO KOKYBĖS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIAI

Erikas Mačiūnas Santrauka Kvapai gali būti malonūs ir nemalonūs. Nemalonūs kvapai yra viena sudėtingiausių aplinkos oro taršos, visuomenės sveikatos ir gyvenimo kokybės problemų. Kvapai gyvenamojoje aplinkoje, jų kaip rizikos visuomenės sveikatos priežiūros veiksnių normavimas ir vertinimas Lietuvoje nauja problema, kuriai mokslininkai dar neskyrė pakankamai dėmesio, todėl analitinių tiriamųjų darbų ta tema dar nėra. Lietuvoje, atsižvelgus…

Lengvo kognityvinio sutrikimo reikšmė Alzheimerio ligos ankstyvoje diagnostikoje

Žilvinas Stepanavičius Santrauka Alzheimerio liga – dažniausia demencijos forma. Populiacijai senstant reikės vis didesnių resursų, žmonių, sergančių Alzheimerio liga, priežiūrai. Alzheimerio liga dažnai diagnozuojama tik vėlyvosiose stadijose. Ankstyvos Alzheimerio ligos diagnozės privalumai yra šie: nustačius diagnozę paciento elgesys tampa lengviau suprantamas, namiškiai nebekaltina paciento dėl nekontroliuojamo elgesio ir pripažįsta ligą. Ankstyva diagnostika leidžia pacientui dalyvauti…

Veninės oksimetrijos vaidmuo perioperacinėje priežiūroje ir jos ryšys su pooperacinėmis baigtimis

Andrius Macas Santrauka Vienas reikšmingiausių organų disfunkciją lemiančių veiksnių yra audinių hipoksija, pasireiškianti dėl neadekvačios audinių oksigenacijos, sutrikus pusiausvyrai tarp deguonies poreikio audiniuose ir jo pristatymo. Įprastai organų ir audinių perfuzijai vertinti naudojami hemodinamikos parametrai, prasidėjus audinių hipoksijai gali būti normos ribose, todėl neleidžia atmesti minėto disbalanso galimybės. Veninė oksimetrija atspindi balansą tarp deguonies pristatymo…

Darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių naudojimas odontologinėje praktikoje

Jūratė Rimkuvienė Santrauka Odontologinės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai kasdieniniame darbe yra veikiami biologinių rizikos veiksnių. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos gydytojų odontologų požiūrį į infekcijos kontrolę ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimą. 2008 metais anketiniu būdu buvo apklausti visi (2235) Lietuvos respublikos bendros praktikos gydytojai odontologai, registruoti Lietuvos odontologų rūmuose. Anoniminėje anketoje, siųstoje paštu, pateikti klausimai…

SLAUGYTOJŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS KIEKYBINIU POŽIŪRIU

Viktorija Piščalkienė Santrauka Naudojant trianguliacinę tyrimo strategiją buvo siekiama atskleisti slaugytojų darbo rinkos tendencijas. Pasitelkus Lietuvos darbo biržos duomenis pristatomas slaugytojų, užsiregistravusių darbo biržose per pastaruosius dvejus metus, dinamiškumas bei pateikiamos slaugytojų įsidarbinimo galimybės 2011 metams. Remiantis darbo biržos duomenimis, galima daryti išvadą, kad slaugytojų pasiūla Lietuvos darbo rinkoje yra stabili, tačiau negausi. Slaugytojų paklausą…

VISUOMENĖS SVEIKATOS RIZIKOS VALDYMO FORMAVIMAS LIETUVOJE 1994 METAIS

Erikas Mačiūnas Santrauka Straipsnyje analizuojama visuomenės sveikatos rizikos valdymo formavimas Lietuvoje 1994 m. 1994 m. – tai laiko atskaitos taškas, kai Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje sampratas ir sąvokas: higienos tarnyba, higieninis reglamentavimas, higieninė ekspertizė, sanitarinė kontrolė ir pan. pradėjo keisti į visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos priežiūra ir t. t. Esminė šių pakitimų priežastis buvo Sveikatos…

ŽMOGAUS MIRTINGUMO PRIEŽASČIŲ MATEMATINĖS ANALIZĖS ELEMENTAI

Vaida Valuntaitė Santrauka Šiame straipsnyje nagrinėjami žmonių mirtingumo priežasčių rodikliai Europos Sąjungos valstybėse. Nustatytos aproksimuojančios funkcijos, jų parametrai ir atitinkami Pirsono koreliacijos koeficientai, kurių vertės kinta nuo 0,907 iki 0,998, o vidutinė koreliacijos koeficiento reikšmė r = 0,976±0,042. Gauta ketvirtos eilės diferencialinė evoliucinė lygtis, kurios sprendinys yra pasiūlyta funkcijų klasė. Nustatytas sąryšis tarp evoliucinės lygties pradinių sąlygų…

PENKIŲ EUROPOS ŠALIŲ PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ SVEIKATOS RESURSAI IR PASTANGOS JUOS DIDINTI

Algirdas Juozulynas Santrauka Tarptautinis CHANGE projekto modelis remiasi mokymosi visą gyvenimą programos idėjomis.  Šios programos pagrindinė idėja (ji buvo įgyvendinta penkiose skirtingose Europos šalyse: Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje ir Lenkijoje) buvo suteikti pagyvenusiems žmonėms daugiau žinių ir naujų įgūdžių bei išlaikyti juos fiziškai aktyvius kuo ilgesnį laiką, kartu prailginti tikėtiną gyvenimo trukmę bei darbingą amžių.…