Viktorija Piščalkienė

Santrauka

Naudojant trianguliacinę tyrimo strategiją buvo siekiama atskleisti slaugytojų darbo rinkos tendencijas. Pasitelkus Lietuvos darbo biržos duomenis pristatomas slaugytojų, užsiregistravusių darbo biržose per pastaruosius dvejus metus, dinamiškumas bei pateikiamos slaugytojų įsidarbinimo galimybės 2011 metams. Remiantis darbo biržos duomenimis, galima daryti išvadą, kad slaugytojų pasiūla Lietuvos darbo rinkoje yra stabili, tačiau negausi. Slaugytojų paklausą daugelyje mūsų šalies rajonų galima vertinti kaip pakankamą, o tai leidžia prognozuoti šių specialistų įsidarbinimo galimybes.
Sveikatos priežiūros įstaigų slaugos vadovų (pavaduotojų slaugai) apklausa leido prognozuoti bendrosios praktikos slaugytojų bei įvairių slaugos specializacijų poreikį. Įstaigų vadovai, remdamiesi savo organizacijų strateginės veiklos nuostatomis, patirtos ar planuojamos restruktūrizacijos padariniais, personalo amžiumi ir kt. faktoriais, vertino slaugos specialistų poreikį asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tyrimui atlikti pasirinktose Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose „reprezentantėse“ per artimiausius 5 ir šiek tiek daugiau metų slaugytojų poreikis gali išaugti iki 600. Išryškėjo skubios medicinos pagalbos specialistų, anestezijos ir intensyvios terapijos bei bendruomenės slaugytojų specializacijas turinčių specialistų didžiausias poreikis. Galima daryti prielaidą, jog šį poreikį vertinant ne tik Kauno regiono sveikatos priežiūros įstaigose, o visoje Lietuvoje – slaugytojų poreikis išaugtų kelis ir daugiau kartų. Vertinant slaugytojų poreikį pagal geografines vietoves išryškėjo tam tikri skirtumai. Didžiausias šių specialistų poreikis darbo rinkoje yra Kauno mieste. Šiame straipsnyje pateikiamas slaugytojų amžiaus charakteristikas tampriai galima susieti su Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) turimais faktais – vyresnio amžiaus slaugytojos sudaro nemažą visų slaugytojų dalį.

Raktiniai žodžiai: Europos Sąjunga, darbo birža, darbo rinka, bendrosios praktikos slaugytojai, anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojai, bendruomenės slaugytojai, psichinės sveikatos slaugytojai, operacinės slaugytojai, skubios pagalbos specialistai,
DOI: 10.5200/16
Pilnas tekstasPDF

Atgal