Jūratė Rimkuvienė

Santrauka

Odontologinės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai kasdieniniame darbe yra veikiami biologinių rizikos veiksnių. Darbo tikslas – įvertinti Lietuvos gydytojų odontologų požiūrį į infekcijos kontrolę ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimą. 2008 metais anketiniu būdu buvo apklausti visi (2235) Lietuvos respublikos bendros praktikos gydytojai odontologai, registruoti Lietuvos odontologų rūmuose. Anoniminėje anketoje, siųstoje paštu, pateikti klausimai apie darbo lokalizaciją, darbo sąlygas, baigtą universitetą, infekcijos kontrolės svarbą ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimą darbo su pacientais metu. Atsakė 64,7 proc. Lietuvos bendros praktikos gydytojų odontologų, iš jų 87,4 proc. buvo moterys. Dauguma respondentų dirbo penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose (64,1 proc.), 60,8 proc. dirbo privačiose odontologinės priežiūros įstaigose. Respondentų amžiaus vidurkis buvo 44,8 metai (23 – 74 metai). 95,3 proc. respondentų atsakė, kad infekcijos kontrolė svarbi, nes jos principų nesilaikant galima užkrėsti personalą ir pacientus. 83,0 proc. respondentų plauna rankas prieš apsimaudami pirštines ir jas nusimovę (pagal reikalavimus), 85,3 proc. visada dirba su pirštinėmis, 92,8 proc. keičia jas tarp pacientų, 75,1 proc. visada užsideda veido kaukes, o tarp pacientų jas keičia tik 28,0 proc., 49,4 proc. visada užsideda apsauginius akinius ar veido skydus. Dažniausios vienkartinių apsaugos priemonių nenaudojimo ar nekeitimo priežastys – taupymas, ribotas gaunamų priemonių skaičius. Kaukių nekeitimo dažniausia priežastis – nežinojimas, kad jas reikia keisti. 51,5 proc. respondentų mano, kad jos neužsiteršia. Daugiaveiksnės logistinės regresijos modelio analizė parodė, kad nepakankamos infekcijos kontrolės reiškinio galimybė didėja su respondentų darbo stažu ir dirbančių viešosiose odontologinės priežiūros įstaigose bei dirbančių ne didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
Infekcijos kontrolė Lietuvos odontologijos praktikoje ir asmeninių darbo apsaugos priemonių naudojimas turi būti gerinami, keičiamas gydytojų odontologų požiūris į šią sritį. Gydytojų odontologų nuomone, nepakankamas medicinos įstaigų aprūpinimas vienkartinėmis priemonėmis bei jų taupymas yra dažniausios veido kaukių, pirštinių, veido ir akių apsaugos priemonių nenaudojimo priežastys. Veido kaukių dažna nekeitimo priežastis – informacijos stoka.

Raktiniai žodžiai: Infekcijos kontrolė, odontologai, asmeninės darbo apsaugos priemonės.
DOI: 10.5200/17
Pilnas tekstasPDF

Atgal