Karolina Ignatavičiūtė, Rūta Dadelienė

Abstract

Tyrimo tikslas − nustatyti Covid-19 pandemijos metu iš namų dirbančių asmenų fizinį aktyvumą, jo motyvus, sėdimo laiko trukmę, suvokiamą stresą.

Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo 142 asmenys, dirbantys sėdimą darbą iš namų visu etatu. Tirti respondentų fizinį aktyvumą naudotas Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas; sėdimo laiko trukmei nustatyti taikyta anketinė apklausa; siekiant įvertinti tiriamųjų kūno kompoziciją, naudotas kūno masės indeksas, streso vertinimui naudota Subjektyviai suvokto streso skalė; ti­riamųjų fizinio aktyvumo motyvų vertinimui buvo nau­dojama Fizinės veiklos motyvų anketa.

Rezultatai. Mūsų tyrime pusė dalyvavusių asmenų pri­klauso vidutinio fizinio aktyvumo grupei. Mažas fizinis aktyvumas būdingas 14,10 proc. tiriamųjų. Didžiausia dalis tiriamųjų Covid – 19 pandemijos metu atliko tem­pimo pratimus (23,60 proc.), vaikščiojo (19,20 proc.) arba atliko treniruotes nuotoliniu būdu (12,40 proc.). Gauti rezultatai parodė, kad tiek moteris, tiek vyrus la­biausiai motyvuoja užsiimti fizine veikla siekis padidinti fizinį pajėgumą ir noras pagerinti išvaizdą.

Išvados. 1. Covid-19 pandemijos metu 85,70 proc. sė­dimą darbą dirbančių asmenų pasižymėjo vidutiniu arba dideliu fiziniu aktyvumu. Mažiausiai fiziškai aktyvūs buvo nutukę asmenys. Sėdimoje pozicijoje daugiau nei 35 val. per savaitę praleido 86,60 proc. tiriamųjų. 2. Mo­terys ir vyrai Covid-19 pandemijos metu labiau linkę užsiimti fizine veikla dėl didesnio fizinio pajėgumo. Dažniausios fizinės veiklos Covid-19 pandemijos metu − tempimo pratimai, vaikščiojimas arba treniruotė nuo­toliniu būdu.

Keyword(s): Covid-19 pandemija, darbas iš namų, fizinis aktyvumas, sėdimas laikas, suvokiamas stresas, motyvacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.048
Full TextPDF

Back