SUAUGUSIŲ ASMENŲ FIZINIO AKTYVUMO, SVEIKATOS RAŠTINGUMO IR STRESO VALDYMO SĄSAJOS COVID-19 PANDEMIJOS METU

Emilė Vėbraitė, Inga Muntianaitė, Monika Kietė, Jurga Indriūnienė Abstract Tikslas − nustatyti tiriamųjų sveikatos raštingumo, fizi­nio aktyvumo ir streso lygį COVID-19 pandemijos metu bei ryšius tarp jų. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 123 respondentai (18 – 64 m. amžiaus). Tyrimas vyko nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. vasario mėn. Parengta anketa, kurią sudarė Europos…

COVID-19 PANDEMIJOS METU IŠ NAMŲ DIRBANČIŲ ASMENŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MOTYVACIJA, SUVOKIAMAS STRESAS IR SĖDIMOJO LAIKO TRUKMĖ

Karolina Ignatavičiūtė, Rūta Dadelienė Abstract Tyrimo tikslas − nustatyti Covid-19 pandemijos metu iš namų dirbančių asmenų fizinį aktyvumą, jo motyvus, sėdimo laiko trukmę, suvokiamą stresą. Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrime dalyvavo 142 asmenys, dirbantys sėdimą darbą iš namų visu etatu. Tirti respondentų fizinį aktyvumą naudotas Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas; sėdimo laiko trukmei nustatyti taikyta anketinė…