MECHANINIS ŽARNŲ NEPRAEINAMUMAS: KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Danielė Raudonytė Abstract Mechaninis žarnų nepraeinamumas – tai dažna urgentinė patologija, pasireiškianti staigia žarnos spindžio obstruk­cija. Šią patologiją gali sukelti tiek ekstramuralinis, tiek intramuralinis spaudimas į žarnos sieną. Sergant mecha­niniu žarnų nepraeinamumu, obstrukcija uždaro žarnos spindį, todėl proksimaliai kliūties žarna dilatuoja − dėl praryto oro ir žarnyne esančių bakterijų kaupiasi dujos, kurios negali pasišalinti, sukeldamos…

PSILOCIBINO EFEKTYVUMAS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ GYDYMUI

Danielė Raudonytė Abstract Nuotaikos ir nerimo sutrikimai bei piktnaudžiavimas ne­legaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra vieni dažniausiai pasireiškiančių psichikos sutrikimų. Nors jų gydymui yra nemažai veiksmingų farmakologinio gy­dymo būdų, dalis pacientų jo netoleruoja arba jis būna neefektyvus. Šiuo metu tiriamos kai kurių nelegalių psi­choaktyviųjų medžiagų (psichodelikų – Lizergo rūgšties dietilamido ir haliucinogeniniuose grybuose randamo psi­locibino) taikymo galimybės…

FUNKCINĖS DISPEPSIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI, KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS IR DIAGNOSTIKA

Donata Pakeltytė Abstract Funkcinė dispepsija yra virškinamojo trakto sutrikimas, kai nesant organinės patologijos pacientai jaučia dispep­sijos simptomus. Pasaulyje funkcine dispepsija serga iki 10 proc. žmonių. Ligos diagnostika paremta Rome IV kriterijais, kurie api­brėžia funkcinei dispepsijai būdingus simptomus, ligos trukmę, būtiną diagnostikai ir tai, kad turi būti paneigta bet kokia kita galima dispepsijos priežastis. Svarbiau­sias instrumentinis…

POKOVIDINIO SINDROMO SAMPRATA IR GYDYMAS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE

Justina Juchnevičiūtė Abstract COVID-19 liga yra infekcinė. Ją sukelia 2019 m. at­rastas naujas koronavirusas (SARS-CoV-2). 80 proc. atvejų ligos eiga lengva, tačiau gali išsivystyti respiraci­nis distreso sindromas ar kvėpavimo nepakankamumas. Tyrimais nustatyta, kad apie 10 proc. pacientų, kuriems buvo nustatytas teigiamas SARS-CoV-2 infekcijos testas, jaučiasi prastai ilgiau nei 3 savaites, maža dalis − mėne­siais. Ilgai…

ŠIZOIDINIO TIPO ASMENYBĖS SUTRIKIMAS

Laurynas Diečkus Abstract Šio tyrimo tikslas buvo atlikti literatūros analizę ir pri­statyti šizoidinio tipo asmenybės sutrikimą. Individas laikomas turintis asmenybės sutrikimą, jeigu jo mąsty­sena, emocijų raiška, impulsyvumas bei bendravimas su kitais asmenimis yra ženkliai nukrypę nuo nusistovėju­sių visuomenės normų. Šizoidinis asmuo apibrėžiamas kaip atsiribojęs nuo emocijų, socialinių ar kitų kontaktų, teikiantis pirmenybę fantazijai, mėgstantis veiklą,…

PARVOVIRUSO INFEKCIJA: PAPLITIMAS, PATOGENEZĖ, KLINIKA, DIAGNOSTIKA, GYDYMAS, PREVENCIJA

Laurynas Diečkus Abstract Parvovirusai yra vieni mažiausių DNR virusų, infekuo­jančių žinduolių ląsteles. Parvovirusas B19 yra patoge­niškas žmogui ir paplitęs visame pasaulyje. Jis plinta oro lašelių būdu, galimas perdavimas per kraują ar jo produktus. Tiriant šį virusą, išaiškinta nemažai ligų, ku­rias jis sukelia. Normalų imunitetą turintiems vaikams tai infekcinė eritema, suaugusiems, dažniau moterims, poliartropatija. Pacientams, sergantiems…

ANESTEZIJOS ĮTAKA DEMENCIJOS ATSIRADIMUI IR PROGRESAVIMUI

Vitalija Dapšauskaitė, Ieva Dereškevičiūtė, Justina Jermolajevaitė Abstract Demencija yra lėtinis ir progresuojantis kognityvinių funkcijų sutrikimas, sukeltas neurodegeneracinių pa­kitimų žmogaus smegenyse. Dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės pastebimas drastiškas demencija sergančių žmo­nių skaičius, kuris skatina ieškoti šios būklės atsiradimo priežasčių ir jas koreguoti. Šio tyrimo tikslas yra išsi­aiškinti anestezijos įtaką demencijos atsiradimui. Buvo nagrinėjami 2018-2021 m. publikuoti moksliniai…

KARDIOGENINIO ŠOKO GYDYMAS

Olesia Ivanova, Emil Atie, Milda Švagždienė Abstract Kardiogeninis šokas – viena iš šoko rūšių, dažniausiai sukeliama miokardo infarkto. Šoko gydymo pasirinki­mas priklauso nuo pagrindinės jį sukėlusios ligos, todėl priežasties nustatymas – labai svarbus prieš pradedant gydymą. Pagrindiniai gydymo tikslai yra euvolemija bei stabilizuota hemodinamika. Gydymo rezultato siekiama vadovaujantis išplėstiniu invazyviu gyvybinių funkcijų monitoravimu, nes paciento…

PANIKOS SUTRIKIMAS: EPIDEMIOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA BEI KLINIKINIAI SIMPTOMAI

Martynas Čiuplinskas Abstract Panikos sutrikimo paplitimas yra apie 1,8 procento nuo bendrosios populiacijos. Panikos sutrikimas vidutiniš­kai prasideda apie 24 gyvenimo metus ir yra dvigubai dažnesnis moterims. Panikos sutrikimu sergantiems pa­cientams būdingas komorbidiškumas kitomis psichiatri­nėmis ligomis, iš kurių dažniausia – depresija. Panikos sutrikimo patogenezė nusakoma streso-diatezės modeliu: egzistuoja panikos sutrikimo predispozicija, kurią gali iš­provokuoti stresogeninis veiksnys.…

SCHROTH METODO VEIKSMINGUMAS LAIKYSENOS POKYČIAMS SERGANT IDIOPATINE SKOLIOZE: ATVEJO ANALIZĖ

Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė, Ilona Čeponkienė Abstract Mokslininkų teigimu, skoliozė daro įtaką paauglių stu­buro judumui ir kvėpavimo sistemai. Daugelio tyrimų duomenys rodo, kad Schroth metodas yra efektyvi sko­liozės gydymo priemonė. Mums prieinamoje literatūroje nepavyko rasti duomenų apie Schroth metodo poveikį laikysenos pokyčiams, taikant šį metodą 6 mėnesius. Tikslas. Įvertinti Schroth metodo poveikį laikysenos po­kyčiams asmeniui, sergančiam idiopatine…

POST-OPERATIVE CHEST X-RAY FINDINGS AND TEMPORAL LUNG CHANGES IN RELATION TO ANAESTHESIA METHOD PERFORMED DURING OPEN-HEART SURGERIES WITH CARDIOPULMONARY BYPASS

Gediminas Mačys, Viktorija Vasiukevičiūtė, Tadas Lenkutis Abstract Aim. To evaluate and assess the role of anaesthesia type in the development of lung X-ray changes after open-heart surgery. Methods. This is a retrospective study. During the period of 2019 11–2021 06, 287 patients underwent open-heart surgery with general anaesthesia (GA) (230 patients) or thoracic epidural analgesia…

GYDYTOJŲ ODONTOLOGŲ ŽINIŲ APIE PRIEKINĘ GALVOS PADĖTĮ VERTINIMAS

Gintarė Zokaitė, Indrė Gasiūnienė, Kristina Lopatienė Abstract Priekinė galvos padėtis yra vienas dažniausių stuburo ka­klinės dalies laikysenos sutrikimų, sukelianti neigiamus pokyčius visame žmogaus kūne. Tyrimo tikslas – įver­tinti gydytojų odontologų žinias apie priekinės galvos padėties įtaką kaklo ir galvos skeleto ir raumenų siste­mai. Tyrimo medžiaga ir metodai. Į tyrimą įtraukti 105 bendrosios praktikos gydytojai odontologai…