Laurynas Diečkus

Abstract

Šio tyrimo tikslas buvo atlikti literatūros analizę ir pri­statyti šizoidinio tipo asmenybės sutrikimą. Individas laikomas turintis asmenybės sutrikimą, jeigu jo mąsty­sena, emocijų raiška, impulsyvumas bei bendravimas su kitais asmenimis yra ženkliai nukrypę nuo nusistovėju­sių visuomenės normų. Šizoidinis asmuo apibrėžiamas kaip atsiribojęs nuo emocijų, socialinių ar kitų kontaktų, teikiantis pirmenybę fantazijai, mėgstantis veiklą, kuria gali užsiimti vienas ir yra linkęs į introspekciją. Pacien­tai nėra linkę kreiptis į specialistus, nes mano, jog ligos gydymas atneš daug netrokštamo dėmesio, juos sunku motyvuoti gydytis. Dėl diagnostikos sunkumų, šizoidinis asmenybės sutrikimas yra vienas mažiausiai ištyrinėtų iš visų asmenybės sutrikimų ir jam nėra jokio medikamen­tinio gydymo ar kitų alternatyvų, išskyrus psichoterapiją.

Keyword(s): asmenybės sutrikimas, šizoidinio tipo sutrikimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.147
Full TextPDF

Back