Justina Juchnevičiūtė

Abstract

COVID-19 liga yra infekcinė. Ją sukelia 2019 m. at­rastas naujas koronavirusas (SARS-CoV-2). 80 proc. atvejų ligos eiga lengva, tačiau gali išsivystyti respiraci­nis distreso sindromas ar kvėpavimo nepakankamumas. Tyrimais nustatyta, kad apie 10 proc. pacientų, kuriems buvo nustatytas teigiamas SARS-CoV-2 infekcijos testas, jaučiasi prastai ilgiau nei 3 savaites, maža dalis − mėne­siais. Ilgai išliekantys ligos simptomai trikdo visavertį gyvenimą, daliai pacientų reikalinga reabilitacija, todėl susidaro dideli sveikatos sistemos kaštai.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti mokslinėje literatūroje ap­rašytas pokovidinio sindromo savybes, simptomatiką ir gydymo pirminėje sveikatos priežiūroje rekomendacijas.

Tyrimo objektas ir metodai. Naudojantis PubMed, Rese­archGate duomenų bazėmis ir kitais interneto šaltiniais, atrinkti ir išanalizuoti naujausi moksliniai straipsniai bei tyrimai, nagrinėjantys pokovidinio sindromo savybes, simptomatiką ir pateikiantys pokovidinio sindromo gy­dymo pirminės sveikatos priežiūros grandyje rekomen­dacinio pobūdžio gaires.

Rezultatai. Sergant lengvos eigos ūmine COVID-19 liga, simptomai gali išlikti iki 2 savaičių, o sunkiais atvejais nuo 3 iki 6 savaičių. Apie 10 proc. atvejų COVID-19 ligos simptomai išlieka ilgiau ir liga įgauna lėtinę eigą. Nesant visuotinai priimtų sąvokų, lėtinė COVID-19 liga apibrėžiama kaip liga, kurios simptomai trunka ilgiau nei 28 dienas. Ilgai išliekantys ūmios ligos, ar po pa­sveikimo atsiradę nauji simptomai laikomi pokovidiniu sindromu. Pokovidinio sindromo klinikinės išraiškos yra labai įvairios − simptomai pasireiškia vidutiniškai 9,08 organų sistemų. Gydant pokovidinį sindromą, tu­rėtų būti vengiama perteklinių tyrimų, kadangi pirmas 6 savaites po ligos pacientas sveiksta savaime. Pacientas turėtų būtų siunčiamas skubiai pulmonologo, kardiologo ar neurologo konsultacijai, įtariant skubaus gydymo rei­kalaujančias širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sis­temų būkles, sunkią pneumoniją ar naują neurovaskulinį įvykį. Neįtariant skubaus gydymo reikalaujančių būklių, pacientui turėtų būti rekomenduojamas lengvas, laipsniš­kai didėjantis fizinis krūvis bei skiriamas simptominis gydymas. Svarbu įvertinti paciento psichikos būklę ir, jei reikia, siųsti pas psichologą ar į savitarpio pagalbos grupes, teikti socialinę pagalbą.

Keyword(s): pokovidinis sindromas, lėtinė COVID-19 liga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.148
Full TextPDF

Back