Diana Virketienė, Jurgita Vaitiekienė

Abstract

Straipsnyje aprašoma geroji patirtis pildant pacietų slaugymo stacionare istorijas Klaipėdos universiteti­nėje ligoninėje. Nagrinėjami ir lyginami su užsienio autoriais slaugymo istorijos pildymo pagrindiniai principai, kokius pokyčius ir patirtis teko išgyventi slaugos specialistams ir slaugos vadovams. Akcentuo­jama slaugytojų atsakomybė ir slaugymo istorijos vai­dmuo, siekiant teikti kokybiškas slaugos paslaugas.

Keyword(s): slaugos procesas, slaugymo istorija, slaugos paslaugų kokybė.
DOI10.5200/sm-hs.2018.099
Full TextPDF

Back