VYRŲ IR MOTERŲ VIDUTINĖS TIKĖTINO GYVENIMO TRUKMĖS SKIRTUMO PRIEŽASTYS KOKYBINIU POŽIŪRIU

Jordana Mačiulienė, Faustas Stepukonis, Sigutė Norkienė Abstract Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (VGT) skirtumas – 9,8 metų – yra didžiausias ES ir vienas didžiausių tarp viso pasaulio šalių, rodantis, jog Lietuvos vyrų sveikatingumas ir gerovė yra ženkliai pažeisti. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumo gilumines…