TĖVŲ ELGSENA UGDANT VAIKŲ SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS ĮPROČIUS

Kristina Žalnieraitienė, Ernesta Bliujūtė Abstract Ikimokyklinio amžiaus vaikų valgymo įpročiai formuo­jasi šeimoje, nes vaikai mėgdžioja tėvų elgesį, mokosi iš jų. Vaikystėje įdiegti maitinimosi įgūdžiai išlieka ilgą laiką, turi įtakos maitinimosi elgsenai ateityje, todėl svarbu, kad tėvai ir globėjai diegtų tinkamus mitybos įpročius nuo mažų dienų. Tyrimo tikslas − atskleisti tėvų elgseną, ugdant vaikų sveikatai palankios…

LIETUVOS VAIKŲ LIGŲ IR ŠEIMOS GYDYTOJŲ PRAKTIKA TEIKIANT KŪDIKIŲ IR MAŽŲ VAIKŲ MAITINIMO REKOMENDACIJAS

Austėja Samuolytė, Ieva Adomaitė, Odilija Rudzevičienė Abstract Žindymo bei papildomo maitinimo tema yra svarbi vaikų ligų ir šeimos gydytojų konsultacinio darbo dalis. Teik­dami kūdikių bei mažų vaikų maitinimo rekomendacijas gydytojai gali vadovautis nacionalinėmis ir tarptautinė­mis gairėmis, kurių rekomendacijos yra skirtingos. Lie­tuvoje atliktos gydytojų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, mitybos rekomendacijų analizės ne­pavyko rasti, todėl šio…