Austėja Samuolytė, Ieva Adomaitė, Odilija Rudzevičienė

Abstract

Žindymo bei papildomo maitinimo tema yra svarbi vaikų ligų ir šeimos gydytojų konsultacinio darbo dalis. Teik­dami kūdikių bei mažų vaikų maitinimo rekomendacijas gydytojai gali vadovautis nacionalinėmis ir tarptautinė­mis gairėmis, kurių rekomendacijos yra skirtingos. Lie­tuvoje atliktos gydytojų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, mitybos rekomendacijų analizės ne­pavyko rasti, todėl šio tyrimo tikslas buvo apžvelgti Lie­tuvos vaikų ligų ir šeimos gydytojų teikiamas kūdikių ir mažų vaikų maitinimo rekomendacijas ir įvertinti kūdikių ir mažų vaikų naujų maitinimo rekomendacijų poreikį.

Keyword(s): kūdikių mityba, žindymas, papildomas primaitinimas, vaikų mityba.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.122
Full Text: PDF

Back