KARDIOLOGINĖS REABILITACIJOS EIGA IR REIKŠMĖ PACIENTAMS, PERSIRGUSIEMS MIOKARDO INFARKTU

Gabrielė Dzindzelėtaitė, Eglė Ignatavičiūtė, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė Abstract Ūminis miokardo infarktas (MI) − svarbi sveikatos pro­blema, kuri sukelia rimtų iššūkių pacientams, siekian­tiems sugrįžti į įprastinį gyvenimą. Šiems pacientams rekomenduojama kardiologinė reabilitacija (KR), susi­dedanti iš trijų fazių: pirmosios (ankstyvoji hospitalinė reabilitacija), antrosios (ambulatorinė reabilitacija, trun­kanti maždaug 36 savaites po kardiovaskulinio įvykio) bei trečiosios (ilgalaikė reabilitacija, kurios tikslas…

NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RAIŠKA, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Diana Bukauskaitė, Anelė Brazaitytė, Virginija Adomaitienė Abstract Tikslas. Nustatyti nerimo ir depresijos paplitimą tarp pacientų, sirgusių ūminiu miokardo infarktu (MI), ir šių simptomų dažnį, priklausomai nuo lyties. Tyrimo metodai. Depresijos ir nerimo simptomai vertinti pacientų apklausos būdu, naudojant standartizuotą Hospitalinę nerimo ir depresijos skalę (angl. Hospital Anxiety and Depression scale, HADS). Vertinti tiriamųjų amžių bei…

SENYVO AMŽIAUS PACIENTŲ, PATYRUSIŲ ŪMINĮ MIOKARDO INFARKTĄ, GYVENIMO KOKYBĖS POKYČIAI

Margarita Broslavskytė, Robertas Samalavičius, Pranas Šerpytis Abstract Ūminis miokardo infarktas (ŪMI) gali būti viena iš priežasčių, lemiančių senyvo amžiaus (80 metų ir daugiau) asmenų fiziologinių išteklių išsekimą. Tokia būklė apibūdinama kaip senatvinis silpnumo sindromas (SSS), kuris paverčia asmenį priklausomu nuo kitų, ženkliai pablogina pasitenkinimą gyvenimu ir ligos baigties tikimybę. Sutrikusios kognityvinės funkcijos ar kraujagyslinė demencija,…

NERIMO IR DEPRESIJOS SIMPTOMŲ RYŠYS SU GYDYMO REŽIMO LAIKYMUSI, SERGANT ŪMINIU MIOKARDO INFARKTU

Rugilė Juočytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė Abstract Tikslas. Nustatyti ir įvertinti nerimo ir depresijos simptomų ryšį su gydymo režimo laikymusi sergant ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu. Tyrimo metodai. Tiriamieji apklausti naudojantis au­torių sudarytu sociodemografiniu klausimynu, stan­dartizuotu gydymosi režimo laikymosi klausimynu (angl. Morisky Medication Adherence Scale, san­trumpa – MMAS-8) ir ligoninės nerimo ir depresijos…