ASMENŲ, PERSIRGUSIŲ COVID-19 IR BAIGUSIŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS PROCESĄ, SOCIALINIS INTEGRAVIMASIS

Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Milda Sokolovienė Abstract 2019 m. pabaigoje paplitusi nauja užkrečiamoji liga CO­VID-19 nusinešė daug žmonių gyvybių ar sukėlė neį­galumą. Susigrąžinti prarastas jėgas, fizinius, net kogni­tyvinius, gebėjimus ar kitas funkcijas padeda medicininė reabilitacija. Straipsnyje nagrinėjamas sunkiai su kom­plikacijomis COVID-19 liga sirgusių asmenų staciona­rinės reabilitacijos poveikis grįžti į asmeninį, profesinį ir bendruomeninės gyvenimą. Dažnai…

PRIEMONIŲ, SKIRTŲ NEGALIĄ TURINČIŲ VAIKŲ IR JŲ TĖVŲ PSICHOSOCIALINĖS SVEIKATOS IR SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES GERINIMUI, POREIKIS IR NAUDA

Viktorija Piščalkienė, Lijana Navickienė Abstract Vaiko negalė yra išbandymas visiems šeimos nariams. Vakarų šalyse socialinės, medicininės ir edukologinės pagalbos negalei sistema gyvuoja jau ne vieną dešimtmetį. Lietuvoje sukurta reikiama teisinė bazė, tačiau tokio pobūdžio pagalbos tradicijos tik formuojasi. Vienas veiksmingiausių būdų, gerinantis tėvų, artimųjų fizinę ir emocinę sveikatą, padedantis mažinti nuovargį, stresą yra konsultavimas ir…