Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Milda Sokolovienė

Abstract

2019 m. pabaigoje paplitusi nauja užkrečiamoji liga CO­VID-19 nusinešė daug žmonių gyvybių ar sukėlė neį­galumą. Susigrąžinti prarastas jėgas, fizinius, net kogni­tyvinius, gebėjimus ar kitas funkcijas padeda medicininė reabilitacija. Straipsnyje nagrinėjamas sunkiai su kom­plikacijomis COVID-19 liga sirgusių asmenų staciona­rinės reabilitacijos poveikis grįžti į asmeninį, profesinį ir bendruomeninės gyvenimą. Dažnai patyrusieji sunkių ligos pasekmių vyksta į slaugos ligonines ar į namus, kur jiems reikalinga nuolatinė priežiūra, artimųjų ar kitų as­menų pagalba. Reabilitacija gali padidinti šių asmenų savarankiškumą ir savirūpos galimybes, sumažinti kitų žmonių pagalbos ar kompensacinių priemonių poreikį.

Keyword(s): medicininė reabilitacija, socialinė integracija, COVID-19 pandemija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.254
Full Text: PDF

Back