MIEGO TRŪKUMO ĮTAKA SLAUGYTOJŲ EMOCINEI IR FIZINEI BŪKLEI BEI DARBO ATLIKIMUI

Aurelija Alčauskienė, Deimantė Vytaitė, Viktorija Grigaliūnienė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti, kokią įtaką miego trūkumas daro slaugytojų emocinei ir fizinei būklei bei darbo at­likimui. Atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo metodas – kokybinė turinio analizė. Tyrimo priemonė – pusiau struktūrinis interviu, kuris buvo atliekamas žodžiu, informacija įra­šoma į diktofoną ir vėliau transkribuojama. Tyrimas vyko 2019 m. gruodžio…

SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS PACIENTŲ PASITENKINIMUI REIKŠMĖS TURINTYS VEIKSNIAI

Dalia Aniulytė, Dovydas Verikas, Ugnė Lindžiūtė, Mykolas Stanevičius, Audrys Kukulskis, Nedas Jasinskas, Kęstutis Stašaitis, Jurgita Vladičkienė Abstract Sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimoteikiamomis paslaugomis rodikliai yra veiksminga jųvertinimo priemonė. Šiems rodikliams didelę įtakądaro personalo bendravimo įgūdžiai ir mandagus elgesyssu pacientu. Tyrimo tikslas yra įvertinti LSMUKauno klinikų Skubios pagalbos skyriaus (SPS) pacientųskausmo malšinimo ir medicinos personalobendravimo su…