SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ GRIUVIMO VALDYMAS IR INTERVENCIJOS: 2022 PASAULINĖS GAIRĖS

Asta Mastavičiūtė, Dorė Orentaitė, Ernesta Bernatonytė, Eglė Sadauskaitė-Pėlikienė Abstract Įvadas. Senyvo amžiaus asmenys dažnai patiria griuvi­mus, kurie blogina jų funkcinę, emocinę ir socialinę bū­klę, gyvenimo kokybę. Dalies griuvimų ir jų sukeliamų traumų galima išvengti. Tikslas. Apžvelgti 2022 metais atnaujintas senyvo am­žiaus asmenų griuvimo prevencijos ir valdymo gaires, skirtas sveikatos priežiūros specialistams. Rekomendacijos. Įvertinus griuvimo riziką…

KINEZITERAPIJOS SU KAMUOLIU POVEIKIS SENYVO AMŽIAUS ASMENŲ PUSIAUSVYRAI, RAUMENŲ JĖGAI IR PSICHOEMOCINEI BŪKLEI

Loreta Vilkinaitė, Asta Mastavičiūtė, Ramunė Žilinskienė Abstract Senstant pasireiškia atramos judėjimo sistemos ir psichoemocinės būklės pakitimai, palaipsniui ma­žėja fizinės funkcijos, kyla didelės priklausomybės ir negalios rizika. Siekiant išvengti griuvimo rizikos, sarkopenijos ar ankstyvo depresinių simptomų pasi­reiškimo, būtini veiksmingi kineziterapijos metodai. Tyrimo tikslas – nustatyti kineziterapijos su kamuoliu poveikį senyvo amžiaus asmenų pusiausvyrai, rau­menų jėgai ir…