STOROSIOS ŽARNOS VĖŽYS ŠEIMOS GYDYTOJO PRAKTIKOJE

Andželika Klimovaitė, Rytė Patalavičiūtė, Silvija Valdonė Alšauskė Abstract Storosios žarnos vėžys yra dažna liga, galinti pasi­baigti mirtimi. Tai opi visuomenės ir asmens sveika­tos problema. Šį onkologinį susirgimą gydo ir prižiūri įvairūs specialistai, tačiau šeimos gydytojai yra itin reikalingi kolorektalinio vėžio profilaktikai, diagnos­tikai bei tolesnei pacientų priežiūrai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie storosios žarnos…

COVID-19 ĮTAKA ŠEIMOS GYDYTOJO DARBUI

Andželika Klimovaitė, Vilma Nijolė Milienė, Severina Žemaitienė Abstract Šių dienų COVID-19 pandemijos problema paskatino sveikatos priežiūros specialistus iš pagrindų pakeisti savo darbo įpročius, mokytis ir iš naujo prisitaikyti prie pasikeitusių darbo sąlygų. Pokyčiai ypač palietė pirmi­nės sveikatos priežiūros specialistus ir jų psichoemo­cinę būklę. Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie šeimos gydytojų darbo iššūkius COVID-19…