DEPRESIJA SERGANČIŲ ASMENŲ DĖMESIO KONCENTRACIJOS, SAVIRAIŠKOS IR SAVIGARBOS KAITA TAIKANT DRAMOS TERAPIJĄ AMBULATORINĖS REABILITACIJOS LAIKOTARPIU

Laimutė Samsonienė, Rimantė Markauskienė, Violeta Rimkevičienė Abstract Depresija yra liga, kuri gali paveikti visą žmogaus as­menybę, sutrikdyti fizinę ir psichosocialinę asmens pu­siausvyrą. Dramos terapija tai erdvė, kurioje asmuo ska­tinamas įsisąmoninti kintančius gyvenimo įvykius bei kūrybingai prie jų prisitaikyti. Tyrimo tikslas − nustatyti dramos terapijos žaidimų po­veikį sergančiųjų depresija savigarbai, saviraiškai bei dėmesio koncentracijai ambulatorinės reabilitacijos…