PSICHOLOGINIS SMURTAS DARBE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SEKTORIUJE

Agata Rakalovič, Jelena Stanislavovienė Abstract Psichologinio smurto darbe tema jau keletą dešimtme­čių gvildenama tiek užsienio, tiek Lietuvos literatūroje. 2022 metų lapkričio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo Darbo ko­dekso pakeitimai, pagal kuriuos didesnės įmonės privalo patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, ją paskelbti darbuotojams ir įgyvendinti. Informacinių technologijų sektorius yra vienas greičiausiai augančių visame pasaulyje, tačiau smurto…