SLAUGYTOJŲ POŽIŪRIS Į PACIENTŲ SAUGĄ

Lina Kulevičiūtė, Irma Vasyliūtė, Indrė Brasaitė Abstract Norint pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, mažintifinansinius nuostolius dėl nepageidaujamų įvykių,labai svarbu išsiaiškinti slaugytojų požiūrį į pacientųsaugą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojųpožiūrį į pacientų saugą. 2016 m. kovo – balandžiomėn. atliktas kiekybinis tyrimas Klaipėdos miestoligoninėse. Naudotas Požiūrio į saugą (angl. SafetyAttitudes Questionaire) klausimynas. Imtį sudarė 74respondentai. Tyrimo metu…