KLIŪČIŲ, TRUKDANČIŲ PSICHOSOCIALINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ SOCIALINIAM ĮSITRAUKIMUI, TYRIMAS

Ausma Sprudzanaitė, Aleksandra Livšic, Donatas Austys Abstract Įvadas. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, apie 15 proc. viso pasaulio gyventojų turi tam tikros for­mos negalią. Nepritaikyta aplinka, kurioje gyvena negalią turintis žmogus, lemia kliūtis jo įsitraukimui į socialinį gyvenimą. Moksliniai tyrimai rodo, jog nepaisant neį­galiųjų įsitraukimo ir atskirties mažinimo užuomazgų, stebimų daugelyje šalių, negalią turintys žmonės vis…