BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGOS STUDIJŲ PASIRINKIMO MOTYVAI

Viktorija Piščalkienė, Rasa Juozapavičienė, Julius Dovydaitis Abstract Profesijos pasirinkimas yra viena aktualiausių problemų, nuo kurios racionalaus sprendimo priklauso ne tik profe­sinio, bet ir asmeninio gyvenimo sėkmė. Profesijos pasi­rinkimą pagrindžiančios teorijos yra mažai analizuotos ir tyrinėtos Lietuvoje. Jos netaikomos ir analizuojant mo­tyvaciją, susijusią su slaugytojo profesijos pasirinkimu ir karjeros planavimu. Tyrimo tikslas – atskleisti bendrosios praktikos…

FIZINĘ NEGALIĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ SPORTINĖS VEIKLOS PASIRINKIMO PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI

Šarūnas Klizas, Greta Abugelytė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti asmenų pasirinkimo pradėtisportinę veiklą po fizinės negalios įgijimo psichologiniusaspektus. Tyrimo dalyviai – Kaune ir Vilniujegyvenantys 27 – 47 metų asmenys, turintys įgytą fizinęnegalią ir šiuo metu ne trumpiau nei 3 metusužsiimantys sportine veikla (n=5). Tyrimo metodai.Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimo tipas.Duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotointerviu metodas.…