SUAUGUSIŲ IR PAGYVENUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ ŽINIOS APIE MITYBĄ

Gabija Bulotaitė, Roma Bartkevičiūtė, Rimantas Stukas, Dovilė Krikštaponytė, Vytenis Drungilas, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu buvo ištirtos ir įvertintos 2910 suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą. Apklausa anoniminė, analizuojami tik…

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MITYBOS ĮPROČIŲ TYRIMAS IR VERTINIMAS

Roma Bartkevičiūtė, Gabija Bulotaitė, Rimantas Stukas, Mingailė Skardžiūtė, Indrė Nakutavičiūtė, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas lankančių mokyklinio amžiaus vaikų mitybos įpročius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu ištirti ir įvertinti 4623 bendrojo ugdymo mokyklas lankančių 1–12 klasių vaikų mitybos įpročiai.…

MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ DAUG CUKRAUS TURINČIŲ MAISTO PRODUKTŲ BEI GĖRIMŲ SUVARTOJIMO TYRIMAS

Roma Bartkevičiūtė, Almantas Kranauskas, Rimantas Stukas, Albertas Barzda Abstract Tikslas. Ištirti ir įvertinti, kiek vidutiniškai per parąmokiniai suvartoja kai kurių daug cukraus turinčiųmaisto produktų bei gėrimų ir kiek su jais gauna cukrų.Tyrimo medžiaga ir metodai. 2017 m. spalio-lapkričiomėn. buvo apklausta 1151 atsitiktinės atrankosbūdu atrinktų bendrojo ugdymo mokyklų 5, 7 ir10–11 klasių mokinių, užrašant duomenis apie…