SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS PLANŲ TAIKYMO POVEIKIS NEPAKANKAMOS MITYBOS ŽMONIŲ SVORIUI, KŪNO MASĖS INDEKSUI IR KŪNO KOMPOZICIJAI

Sandra Vaskelė, Rasa Volskienė, Rūta Petereit Abstract Mitybos nepakankamumas apibūdinamas kaip būsena, atsirandanti dėl maisto medžiagų trūkumo, dėl kurio pa­sikeičia kūno kompozicija (sumažėja raumeninė, rieba­linė, kaulinė masė) bei kūno ląstelių masė, turinti įtakos fizinėms ir psichinėms asmens funkcijoms. Dėl mitybos nepakankamumo prastėja asmens gyvenimo kokybė, ekonominis produktyvumas, didėja gydymo išlaidos, auga žmogiškojo kapitalo nuostoliai. Mitybos…

KŪNO MASĖS INDEKSAS, JO SĄSAJOS SU AMŽIUMI IR GAUNAMOMIS PAJAMOMIS

Viktorija Timčenkaitė, Jonas Kairys, Jelena Kutkauskienė, Donatas Austys, Valerij Dobrovolskij Abstract Tyrimo tikslas − ištirti, kokią įtaką KMI turi amžius ir gaunamos pajamos. Darbo uždaviniai: 1. Įvertinti KMI sąsajas su amžiumi. 2. Įvertinti KMI sąsajas su gaunamos pajamomis. Tyrimo metodai. Tiriamųjų imtį sudarė 20-64 metų am­žiaus 382 respondentai iš Panevėžio miesto savivaldybės. Respondentų klausimyne buvo…

KRAUJO GRUPĖS, KŪNO MASĖS INDEKSO BEI GLIUKOZĖS KONCENTRACIJOS KAPILIARINIAME KRAUJYJE SĄSAJOS

Rasa Volskienė, Raminta Ruseckaitė, Rasa Eimutytė Abstract Cukrinis diabetas – civilizacijos liga ir vienas sudėtingiausių klinikinės medicinos uždavinių specialistams, besirūpinantiems jos gydymu. Sergančiųjų cukriniu diabetu skaičius auga didėja. Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, pasaulyje registruotų cukriniu diabetu sergančių asmenų per pastaruosius 50 metų padaugėjo 25 kartus, o 2030 metais šis skaičius gali išaugti iki 552 milijonų.…

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR JĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI

Marius Baranauskas, Rokas Arlauskas, Rimantas Stukas, Jonas Algis Abaravičius, Toma Martinkutė Abstract Tarptautiniu lygiu išaiškintos geros sveikatos ir pakankamo fizinio aktyvumo sąsajos yra nenuginčijamos. Dėl nepakankamo fizinio aktyvumo, nutukimo, gyvenimo trukmė gali sutrumpėti, daugėti lėtinių susirgimų, todėl būtina nuolatinė fizinio aktyvumo stebėsena. Tyrimo tikslas – nustatyti studentų kūno masės indeksą, fizinį aktyvumą ir jį lemiančius…