JAUNUOLIŲ POŽIŪRIO Į SAVO IŠVAIZDĄ BEI JO SĄSAJŲ SU DISMORFINIU KŪNO SUTRIKIMU TYRIMAS

Ignas Šarupičius, Vilius Sausdravas, Rima Viliūnienė Abstract Tyrimo tikslas. Ištirti, kaip pilnamečiai jaunuoliai ver­tina savo išvaizdą ir kokie išvaizdos bruožai jiems kelia didžiausią susirūpinimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2022 m. kovo – balandžio mėn. buvo atliktas anoniminis internetinis anketinis ty­rimas. Tyrimo metu apklausti 292 respondentai. Anketa buvo sudaryta iš 19 klausimų. Apklaustieji − pilname­čiai jaunuoliai,…

KŪNO DISMORFINIS SUTRIKIMAS: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIKA, KOMORBIDIŠKUMAS, GYDYMAS

Kamilė Martinkutė Abstract Kūno dismorfinis sutrikimas (KDS) Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovo 5 leidime (DSM-5) priski­riamas prie obsesinio – kompulsinio ir kitų su juo susijusių sutrikimų. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apžvelgti mokslinę literatūrą, aprašančią kūno dismorfinio sutrikimo epidemi­ologiją, kliniką, komorbidiškumą ir gydymą. Rezultatai: KDS paplitimas yra 1,9 proc. bendrojoje populiacijoje. KDS būdingas per…

ATOKIOSIOS ORTODONTINIO GYDYMO KOMPLIKACIJOS

Modesta Ralytė, Vilija Berlin Abstract Kaip ir bet kurios kitos srities, ortodontinio gydymo rezultatai ne visada tokie, kokių tikimasi. Dėl daugelio teigiamų gydymo aspektų klinikinėje praktikoje, vis daugiau žmonių siekia ortodontinio gydymo, todėl mokslinėje literatūroje vis dažniau aprašoma šio gydymo komplikacijų. Pastarųjų atsiranda ortodontinio gydymo eigoje (pavyzdžiui, emalio ir periodonto audinių pažeidimai), arba po jo…