PSICHODERMATOLOGIJA: KLASIFIKACIJA, DAUGIADALYKĖS KOMANDOS NAUDA GYDANT PSICHODERMATOLOGINIUS SUTRIKIMUS

Gabrielė Vasiliauskaitė Abstract Psichodermatologija yra odos ir nervų sistemos sąveiką nagrinėjantis mokslas, tiriantis abiejų komponentų – odos ir nervų sistemos sukeliamus sutrikimus. Pacientų, turin­čių psichodermatologinį sutrikimą, stebėjimą ir gydymą geriausiai valdo daugiadalykė gydytojų komanda. Tyrimo tikslas – įvertinti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie psichodermatologijos kla­sifikaciją, daugiadalykės komandos naudą, gydant psi­chodermatologinius sutrikimus. Keyword(s): psichodermatologija,…

KARŠTINIAI TRAUKULIAI: KLASIFIKACIJA, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Margarita Kiseliūtė Abstract Karštiniai traukuliai yra dažniausia traukulių rūšis 6 mė­nesių – 5 metų amžiaus vaikų grupėje. Tai geros progno­zės būklė, neturinti neigiamos įtakos tolesnei vaiko raidai ir intelektui, tačiau dažnai nemenkai išgąsdinanti tėvus. Tiriant vaiką po karštinių traukulių priepuolio svarbu atmesti ūmias, pavojų gyvybei keliančias būkles, kaip encefalitą ar meningitą, kurios taip pat gali…