Gabrielė Vasiliauskaitė

Abstract

Psichodermatologija yra odos ir nervų sistemos sąveiką nagrinėjantis mokslas, tiriantis abiejų komponentų – odos ir nervų sistemos sukeliamus sutrikimus. Pacientų, turin­čių psichodermatologinį sutrikimą, stebėjimą ir gydymą geriausiai valdo daugiadalykė gydytojų komanda. Tyrimo tikslas – įvertinti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie psichodermatologijos kla­sifikaciją, daugiadalykės komandos naudą, gydant psi­chodermatologinius sutrikimus.

Keyword(s): psichodermatologija, klasifikacija, psichiatrija, dermatovenerologija, daugiadalykė komanda.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.203
Full Text: PDF

Back