Margarita Kiseliūtė

Abstract

Karštiniai traukuliai yra dažniausia traukulių rūšis 6 mė­nesių – 5 metų amžiaus vaikų grupėje. Tai geros progno­zės būklė, neturinti neigiamos įtakos tolesnei vaiko raidai ir intelektui, tačiau dažnai nemenkai išgąsdinanti tėvus. Tiriant vaiką po karštinių traukulių priepuolio svarbu atmesti ūmias, pavojų gyvybei keliančias būkles, kaip encefalitą ar meningitą, kurios taip pat gali pasireikšti traukuliais. Vaiko priežiūra po karštinių traukulių prie­puolio remiasi nustatytos infekcijos gydymu ir simptomų valdymu, o hospitalizacija daugeliu atveju nereikalinga. Konsultuojant tėvus, svarbu paaiškinti šios būklės atsi­radimo priežastis ir išmokyti suteikti vaikui pirmąją pa­galbą traukuliams pasikartojus. Tyrimo tikslas − išana­lizuoti ir aprašyti mokslinius straipsnius, nagrinėjančius karštinių traukulių klasifikaciją, diagnostiką ir gydymą.

Keyword(s): karštiniai traukuliai, febriliniai traukuliai, klasifikacija, diagnostika, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.200
Full Text: PDF

Back