INHALIACINIŲ ANESTETIKŲ PANAUDOJIMO INTENSYVIOJOJE TERAPIJOJE GALIMYBĖS

Paulina Aldakauskaitė, Tautvydas Ščefanavičius, Emilė Kaduševičiūtė, Tomas Tamošuitis Abstract Tikslas. Apžvelgti mokslinę literatūrą, supažindinti in­tensyviosios terapijos skyriuose (ITS) dirbantį perso­nalą su sedacijos galimybėmis naudojant inhaliacinius anestetikus. Metodika. Duomenų bazėse PubMed, Google Scholar, ClinicalKey buvo atrinkta 41 mokslinės literatūros pu­blikacija, nagrinėjanti inhaliacinių anestetikų panaudo­jimo ITS indikacijas, privalumus panaudojimo būdus ir trūkumus. Rezultatai. Inhaliacinių anestetikų naudojimas ITS…

NECUKRINIS DIABETAS INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

Ieva Montvilaitė Abstract Necukrinis diabetas (ND) išsivysto kai iš dalies ar visiš­kai nevyksta antidiurezinio hormono (ADH) sekrecija, susijusi su CNS pažaida, arba sumažėjęs inkstų atsakas į adekvačią ADH sekreciją. Negydomas necukrinis diabe­tas gali greitai progresuoti iki didelio vandens netekimo, hipernatremijos ir sisteminio skysčių tūrio sumažėjimo. Tyrimo tikslas − apžvelgti necukrinio diabeto kliniką, diagnostikos ir gydymo…

SERGANČIŲJŲ COVID-19 INFEKCIJA DEGUONIES TERAPIJOS BŪDAI IR EFEKTYVUMAS INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

Gintarė Iveta Semėnaitė, Viktorija Mačiulytė, Jurgita Borodičienė, Andrius Macas Abstract Pasaulinė Covid – 19 pandemija, sukėlusi daug sunkumų sveikatos apsaugos sistemai, paskatino gydytojų bendruomenės diskusijas apie deguonies terapiją, jos taikymo būdus ir galimybes bei ligos baigtis. Šio tyrimo tikslas − išanalizuoti ir pristatyti pacientų, sirgusių COVID-19 infekcija ir gydytų intensyviosios terapijos skyriuje, gydymo ypatybes bei…

GRYBELINĖS INFEKCIJOS INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

Martynas Zaremba, Vykinta Zeleckytė, Valdonė Ališkevičiūtė Abstract Grybelinės infekcijos vis dažniau diagnozuojamos intensyviosios terapijos skyriuose ir tampa viena iš dažniausių sunkios būklės pacientų mirties priežasčių. Manoma, jog grybelinės infekcijos riziką didina netinkamai taikoma antibiotikoterapija, didelis imunosupresinių pacientų kiekis ir jiems atliekamos sudėtingos intervencinės procedūros. Didžioji dalis grybelinių infekcijų yra sukelta Candida genties grybelių, dažniausiai –…

VADOVŲ POŽIŪRIS Į SAUGĄ IR SAUGUMO KLIMATĄ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE: DARBUOTOJŲ NUOMONĖ

Virginija Asipauskienė, Alina Vaškelytė Abstract Pacientų saugumas yra vienas iš prioritetų sveikatos prie­žiūros sistemoje jų dalyviams – sveikatos priežiūros spe­cialistams. Didelė nepageidaujamų įvykių tikimybė yra intensyviosios terapijos skyriuose, kur dėl sunkios pa­cientų būklės, sudėtingų intervencijų ar klinikinių situa­cijų tenka greitai priimti atsakingus sprendimus. Tyrimo tikslas − išanalizuoti vadovų požiūrį į saugą ir saugumo klimatą intensyviosios…

AKIŲ PRIEŽIŪRA INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

Laurynas Kanapeckas, Vita Marčiulionytė, Paulius Vargalis Abstract Mokslinėje literatūroje daugėja įrodymų, jog intensyviosios terapijos skyriuose (ITS) medikai, sutelkę veiksmus į gyvybę palaikančias intervencijas, apleidžia kritinės būklės pacientų akių priežiūrą. Šiuose skyriuose gydomi sunkios būklės pacientai, dažnai be sąmonės, jiems taikoma sedacija, todėl reikšmingai susilpnėja fiziologiniai akių apsauginiai mechanizmai (išnyksta mirksėjimo refleksas, nevisiškai užmerkiamos akys, sutrinka…

HOSPITALINĖ GRAMNEIGIAMŲ LAZDELIŲ BAKTERIEMIJA INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE: KĄ TURIME ŽINOTI?

Dalia Adukauskienė, Mantas Jurevičius, Viktorija Micpovilytė, Dovilė Valančienė, Asta Dambrauskienė Abstract Hospitalinė gramneigiamų lazdelių bakteriemija daž­niausiai nustatoma intensyviosios terapijos skyriuje ir sietina su didėjančiu sergamumu ir dideliu miršta­mumu, siekiančiu iki 60 procentų. Dažniausioms šių sukėlėjų padermėms būdingas dauginis atsparumas antibiotikams, todėl antibiotiko pradinis paskyrimas dažnai esti netinkamas. Ligos baigtį gerina ankstyvoji tinkama empirinė antibiotikų terapija.…