Ieva Montvilaitė

Abstract

Necukrinis diabetas (ND) išsivysto kai iš dalies ar visiš­kai nevyksta antidiurezinio hormono (ADH) sekrecija, susijusi su CNS pažaida, arba sumažėjęs inkstų atsakas į adekvačią ADH sekreciją. Negydomas necukrinis diabe­tas gali greitai progresuoti iki didelio vandens netekimo, hipernatremijos ir sisteminio skysčių tūrio sumažėjimo. Tyrimo tikslas − apžvelgti necukrinio diabeto kliniką, diagnostikos ir gydymo ypatumus intensyviosios tera­pijos skyriuje. Atlikta apžvalginių straipsnių, mokslo tiriamųjų darbų paieška PubMed duomenų bazėje. Ap­žvelgti straipsniai anglų kalba, publikuoti 2012-2022 me­tais. Sutrikusi antidiurezinio hormono sekrecija sukelia natrio koncentracijos pokyčius organizme. Necukrinio diabeto atveju šio hormono sekrecija yra nepakankama, todėl atsiranda poliurija, stebima hipernatremija, galinti pabloginti paciento klinikinę būklę ir prailginti jo buvimą intensyviosios terapijos skyriuje. Poliurijos ir hiperna­tremijos priežasčių intensyviosios terapijos skyriuje gali būti daug, todėl necukrinio diabeto diagnostika gali būti sudėtinga. Patofiziologinis centrinio necukrinio diabeto gydymas yra desmopresino skyrimas. Nefrogeninis ne­cukrinis diabetas gali būti gydomas chlorotiazidu, ami­loridu, indometacinu.

Keyword(s): necukrinis diabetas, hipernatremija, intensyviosios terapijos skyrius.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.155
Full Text: PDF

Back