TĖVŲ NUOMONĖ APIE JŲ IR JŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO INFORMACIJOS POREIKĮ

Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė Abstract Tyrimu siekta įvertinti tėčių ir mamų nuomonę apie jų ir vaikų sveikatos stiprinimo informacijos poreikį. Atliktas momentinis tyrimas, kurio metu apklausti 2844 devintokų ir dešimtokų, besimokančių 110 įvairių Lietuvos moky­klų, tėvai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pa­sikliautiniai intervalai (PI), sudaryti logistinės regresijos modeliai, gauti pakoreguoti šansų santykiai, apskaičiuoti…

EDUKACINĖ VEIKLA KAIP INTEGRALIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SĄLYGA: TEORINĖS ĮŽVALGOS IR PRAKTINIS PRITAIKOMUMAS

Augustas Česnavičius, Samanta Savickaitė, Jurga Remeikienė, Alisa Maksimova, Agnė Čižauskaitė, Alvydas Česas Abstract Tyrimo tikslas – aptarti teorinius ir praktinius paci­entų edukacijos aspektus kaip integralią krūties vė­žiu sergančių pacienčių sveikatos priežiūros sąlygą. Mokslinės literatūros studijos atskleidė, kad paci­entų, sergančių navikinėmis ligomis, edukacija yra labai aktuali problema visuomenėje. Onkologiniams ligoniams būdingų fizinių, socialinių ir psichologi­nių problemų…