13-14 METŲ PAAUGLIŲ FIZINIO PAJĖGUMO IR LAIKYSENOS KORELIACINĖ ANALIZĖ

Vaiva Strukčinskaitė, Patricija Gladkytė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis Abstract Fizinis pajėgumas ir laikysena yra svarbūs komponentai, siekiant išauginti sveiką asmenį. Ankstyvoji paauglystė yra kritinis laikotarpis, kurio metu žmogaus organizme vyksta ženklūs pokyčiai. Šiuo laikotarpiu išryškėja sumažėjusio fizinio pajėgumo pasekmės laikysenos formavimuisi. Tyrimo tikslas – nustatyti 13-14 metų paauglių fizinio pajėgumo ir laikysenos sąsajas. Tyrimas atliktas…

KARDIOVASKULINĖ RIZIKA IR FIZINIO AKTYVUMO POVEIKIS ATSKIROMS POPULIACIJOS GRUPĖMS. NAUJI ASPEKTAI

Audrė Alonderytė, Robertas Stasys Samalavičius, Pranas Šerpytis Abstract Tikslas – aptarti fizinio aktyvumo poveikį širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniams atskirose po­puliacijos grupėse. Metodika. Atlikta sisteminė mokslinės literatūros apž­valga. Duomenys buvo renkami PubMed duomenųbazėje. Analizuotos tik anglųkalba skelbtos publika­cijos, pasirodžiusios ne vėliau nei prieš5 metus. Ana­lizei atrinkta ir išanalizuota18 viso teksto publikacijų. Rezultatai. Reguliarus fizinis…

FIZINIO AKTYVUMO, PAJĖGUMO IR PSICHOEMOCINIŲ RODIKLIŲ SĄSAJOS 65 METŲ IR VYRESNIEMS ASMENIMS

Eglė Vikertaitė, Andrejus Černovas, Asta Mastavičiūtė Abstract Senyvo amžiaus asmenys patiria su senėjimo procesu susijusių sveikatos problemų: artritą, lėtinius skausmus ir kitas neįgalumą sukeliančias ligas [1]. Daugėjant senyvo amžiaus gyventojų, vienas iš svarbiausių visuomenės sveikatos prioritetų yra išlaikyti kuo didesnį šių asmenų fizinį aktyvumą ir pajėgumą, atpažinti pažinimo funkcijų sutrikimus, neįgalumą bei išsaugoti jų savarankiškumą…

SENATVINIO SILPNUMO SINDROMO IR FIZINIO PAJĖGUMO, GRIUVIMO BAIMĖS BEI GYVENIMO PILNATVĖS SĄSAJOS PIRMAJAME PACIENTŲ REABILITACIJOS PO ŠIRDIES OPERACIJOS ETAPE

Greta Juškaitytė, Lina Leimonienė Abstract Senatviniam silpnumo sindromui (SSS) būdingas padidėjęs organizmo pažeidžiamumas, veikiant nepalankiems veiksniams, dėl kurių mažėja funkciniai senstančio organizmo ištekliai bei fizinis pajėgumas, prastėja gyvenimo kokybė. Širdies ir kraujagyslių ligos gali pagreitinti žmonių, kuriems pasireiškė SSS, sergamumą ir mirtingumą. SSS didina griuvimų, negalios ir su tuo susijusių pasekmių riziką. Dėl šios priežasties…