Greta Juškaitytė, Lina Leimonienė

Abstract

Senatviniam silpnumo sindromui (SSS) būdingas padidėjęs organizmo pažeidžiamumas, veikiant nepalankiems veiksniams, dėl kurių mažėja funkciniai senstančio organizmo ištekliai bei fizinis pajėgumas, prastėja gyvenimo kokybė. Širdies ir kraujagyslių ligos gali pagreitinti žmonių, kuriems pasireiškė SSS, sergamumą ir mirtingumą. SSS didina griuvimų, negalios ir su tuo susijusių pasekmių riziką. Dėl šios priežasties labai svarbu įvertinti SSS riziką po širdies operacijų, kad būtų išvengta galimų neigiamų pasekmių ir sudarytos saugaus pacientų aktyvinimo sąlygos.

Tyrimo tikslas – nustatyti SSS ir fizinio pajėgumo, griuvimo baimės bei gyvenimo pilnatvės sąsajas pirmajame pacientų reabilitacijos po širdies operacijos etape. Tyrime dalyvavo 30 pacientų, kuriems po širdies operacijos pradėta taikyti reabilitacija. Į tyrimą buvo įtraukti pacientai, neturintys kontraindikacijų atlikti 6 minučių ėjimo testą. Tiriamųjų amžius 6590 metų (72,58(65-86;75,5). Pradinio tyrimo metu buvo nustatomas ir įvertinamas SSS lygis. Pacientui, atitinkančiam vieną ar du SSS kriterijus iš penkių, buvo nustatoma SSS rizika (1 grupė, n=14 ). Pacientui patvirtinamas SSS, jei jo būklė atitinka tris iš penkių kriterijų (2 grupė, n=12). Pirmojo reabilitacijos etapo pradžioje ir pabaigoje 1 ir 2 grupių tiriamiesiems buvo nustatytas griuvimo baimės lygis, remiantis Tarptautine griuvimų efektyvumo skale, fizinis pajėgumas – 6 minučių ėjimo testu, gyvenimo pilnatvė – SF-36 klausimynu. Visos reabilitacijos metu tiriamiesiems buvo taikoma kineziterapija ir elektrostimuliacijos procedūros, priklausomai nuo lovadienių skaičiaus.

Rezultatai. 53 proc. tiriamųjų nustatyta SSS rizika, o 46 proc. – SSS. Fizinis pajėgumas reabilitacijos laikotarpiu padidėjo (p<0,05) abiejose grupėse. Griuvimo baimės lygis reabilitacijos metu abiejose grupėse nepakito (p>0,05). Remiantis gyvenimo kokybės klausimyno duomenimis, tiriamųjų, kuriems nustatyta SSS rizika, fizinis aktyvumas ir socialinės funkcijos yra susijusios su fizinio pajėgumo padidėjimu pirmuoju reabilitacijos po širdies operacijos laikotarpiu (p<0,05). Tiriamiesiems, kuriems nustatytas SSS, veiklos apribojimas dėl fizinių problemų, fizinis aktyvumas, socialinės funkcijos yra susijusios su fizinio pajėgumo padidėjimu pirmuoju reabilitacijos po širdies operacijos laikotarpiu (p<0,05).

Keyword(s): senatvinis silpnumo sindromas, fizinis pajėgumas, griuvimo baimė, gyvenimo pilnatvė, širdies operacija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.116
Full TextPDF

Back